Loading...

Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Dane konektora:
Producent Symfonia Sp. z o.o.
Systemy ERP Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Formaty wymiany danych

Eksport do Symfonii ERP FK obsługiwany jest dwojako:

  • Generowanie plik-u eksportu w formacie V3 (zwany dalej plik V3)
  • Eksport poprzez portal Symfonia Między Firmami (zwany dalej SMF)

Generowanie pliku eksportu w formacie V3 polega na wygenerowaniu pliku tekstowego (z rozszerzeniem „.txt”), który należy zaczytać w systemie Symfonia FK korzystając z mechanizmu Importu Specjalnego. Przed importem należy skonfigurować odpowiednio profil importu (operacja jednorazowa). Profil ten ma odczytywać dane z katalogu na dysku. Kluczowym ustawieniem jest wskazanie szablonu importu. Obłsugiwanym szablonem jest plik: hmffk.AMS

Uruchomienie importu specjalnego spowoduje wyszukanie plików we wspomnianym katalogu na dysku, a następnie uruchomienie procesu importu, podczas którego może zajść konieczność uzgadniania danych słowników (typy dokumentów, rejestry VAT, kontrahenci). Po zaimportowaniu dokument pojawi się buforze.

Eksport poprzez portal Symfonia Między Firmami działa w podobny sposób, z następującymi różnicami. Osoba eksportująca nie otrzymuje bezpośrednio pliku do pobrania i zaczytania w systemie Symfonia ERP FK. Wygenerowany plik V3 (wraz załacznikiem PDF dodanym do dokumentu) jest wysyłany do Portalu (do zakładki Archiwum) jako paczka ZIP. W systemie Symfonia ERP FK korzystamy również z mechanizmu Impportu specjalnego. Różnicą w konfiguracji profilu jest to, że musi być skojarzony z usługą SMF. Pozostałe ustawienia są identyczne, jak w przypadku eksport poprzez plik V3. Uruchomienie importu powoduje uruchomienie identycznego procesu jak opisano powyżej.

Uwaga! Przy wyborze wymiany danych poprzez SMF nalezy pamiętać o zakupie odpowiedniego pakietu Archiwum.

Zakres eksportowanych danych
  • Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zalezności od typu dokumentu)
  • Nagłówek dokumentu
  • Rejestry VAT (wygenerowane na zakładce Księgowe, ich pojawienie się uzależnione jest od konfiguracji systemu)
  • Zapisy księgowe (wygenerowane na zakładce Księgowe)

Zapisy księgowe obejmują zespół zapisów podstawowych oraz (opcjonalnie) równoległych po stronie WN oraz MA.

Konfiguracja
Illustration
Top