Loading...

Streamsoft Prestiż

Konektory to specjalne mechanizmy, które pozwalają połączyć wybrany system ERP z platformą Ready_TM. W dalszej części opisano szczegółowe ustawienia dostępnych konektorów.

W ramach każdego z konektorów opisano ustawienia kluczowe dla danego systemu ERP. Pełen opis wszystkich opcji i ustawień w ramach konektorów wraz z wyjaśnieniami dostępny jest w oddzielnym artykule – Konfiguracja konektora dla podmiotu.

Dane konektora

 • Producent:
 • Systemy ERP:
  • Streamsoft Prestiż;
 • Formaty wymiany danych:
  • Wymiana poprzez plik XML.

Zakres eksportowanych danych

 • Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu);
 • Nagłówek dokumentu;
 • Tabela zestawienia VAT;

Wykorzystywane szablony księgowań

Konfiguracja

Aby skonfigurować konektor Streamsoft Prestiż, należy:

 1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
 2. przejść do zakładki KONFIGURACJA w grupie EKSPORTER;
 3. w polu Jednostka rozliczeniowa określić właściwą jednostkę rozliczeniową. Puste oznacza, że ustawienia konektora będą dostępne dla wszystkich jednostek;
 4. w polu Dostawca ustawić Streamsoft Sp. z o.o.;
 1. w polu Format wymiany danych ustawić Wymiana poprzez plik;
Top