Loading...

Przenoszenie wiadomości między folderami

Pracując z modułem Poczta, użytkownik może utworzyć dodatkowe foldery, w których będą przechowywane wiadomości. Opis tworzenia nowych folderów znajduje się w oddzielnym artykule. Sposób, w jaki należy przenosić wiadomości z jednego folderu do innego, omówiono poniżej.

Aby przenieść wiadomość do innego folderu, należy:

  1. kliknąć prawym przyciskiem myszy wiadomość na liście;
  2. z menu wybrać opcję Przenieś, można również kliknąć przycisk Akcje i wybrać opcję Przenieść do folderu;
Przenoszenia wiadomości do folderu
Przenoszenia wiadomości do folderu
  1. w nowym oknie należy kliknąć folder, do którego ma trafić wiadomość, a następnie przycisk OK;
Lista folderów
Lista folderów
  1. wiadomość zostanie przeniesiona do wskazanego miejsca.

Wiadomość można również zaznaczyć na liście, przeciągnąć i upuścić do folderu widocznego w lewym panelu. W tym przypadku cała procedura opisana powyżej nie jest konieczna.

Top