Loading...

Procesowanie rozliczenia delegacji

Po tym jak osoba delegowana wprowadzi delegację (krajową, jak i zagraniczną), uzupełni rozliczenia i kliknie przycisk POTWIERDŹ WPROWADZENIE ROZLICZENIA, dokument trafi do osoby, która jest bezpośrednim przełożonym delegowanego. Działanie do podjęcia pojawi się w panelu Workflow lub w module Delegacje.

Osoba ta ma do wyboru dwie drogi:

  • AKCEPTUJĘ – dokument trafia dalej zgodnie z ustalonym procesem obiegu;
  • NIE AKCEPTUJĘ – należy przejść do zakładki Komentarze, podać powód braku akceptacji i kliknąć przycisk NIE AKCEPTUJĘ. Odrzucenie rozliczenia przez przełożonego przekierowuje delegację do etapu ROZLICZENIE DELEGACJI ze statusem ODRZUCENIE DELEGACJI do osoby inicjującej proces. Konieczne jest uzupełnienie braków i ponowne zainicjowanie procesu.
Akceptacja rozliczenia

Po kliknięciu przycisku AKCEPTUJĘ, następnym krokiem będzie przekazanie delegacji do sprawdzenia pod względem finansowym. Na tym etapie osoba kontrolująca (księgowość) ma do wyboru dwa działania:

  • TAK – kliknięcie przycisku TAK oznacza akceptację rozliczenia i zamknięcie dokumentu delegacji;
Rozliczenia przyjęte
  • NIE, ROZLICZENIE WYMAGA POPRAWY – w przypadku odrzucenia rozliczenia najpierw należy przejść do zakładki Komentarze, dodać wyjaśnienie i kliknąć przycisk NIE, ROZLICZENIE WYMAGA POPRAWY. Dokument wróci do osoby, która go zainicjowała, z prośbą o uzupełnienie braków lub o korektę błędów. Po naniesieniu wymaganych zmian konieczne będzie ponowne zainicjowanie procesu.
Rozliczenie wymaga poprawy

Na każdym etapie procesu postęp będzie obrazowany statusem, który jest widoczny dla osoby inicjującej na liście delegacji w module Delegacje.

Status delegacji w module

Dodatkowo status jest widoczny po otwarciu delegacji w zakładce Polecenie wraz z oznaczeniem poszczególnych etapów.

Status we wniosku
Top