Loading...

Powiązanie faktury z płatnością

Podczas obiegu faktury zakupowej istnieje możliwość utworzenia dla niej płatności.

Aby powiązać fakturę z Płatnością, należy:

  1. odszukać i otworzyć fakturę;
  2. przejść do zakładki Powiązania, w sekcji Płatności kliknąć opcję Utwórz;
Powiązanie faktury z płatnością – krok pierwszy
  1. w nowym oknie poszczególne pola zostaną automatycznie uzupełnione danymi pobranymi z faktury oraz z modułu Klienci. Pozostaje tylko sprawdzić poprawność danych i kliknąć przycisk ZAPISZ;
Powiązanie faktury z płatnością – krok drugi
  1. informacja o płatności pojawi się na liście w sekcji Płatności. Będzie tam również widoczny status płatności.
Powiązanie faktury z płatnością – krok trzeci

W sekcji Płatności w sytuacji, gdy widoczne jest tam powiązanie, pojawi się również przycisk Blokuj. Jego kliknięcie daje możliwość zablokowania płatności, która nie została jeszcze zrealizowana.

Top