Loading...

Podpinanie użytkowników (pracowników) do stanowisk

Zakładka Pracownicy występuje w każdym typie obiektów (Organizacja, Komórka organizacyjna, Stanowisko) i zawiera informację o pracownikach przypisanych do zaznaczonej z lewej strony jednostki lub należących do jej elementów podrzędnych. Z poziomu tej zakładki można także utworzyć nowe konto pracownika.

Warto pamiętać, że konta nowych pracowników można zakładać również poprzez Ustawienia aplikacji > Systemowe > Pracownicy. Dokładny opis zakładania nowych kont znajduje się w oddzielnym artykule.

Aby dodać pracownika w zakładce Pracownicy, należy:

 1. otworzyć narzędzie zarządzania strukturą organizacyjną;
 2. w sekcji Struktura organizacyjna zaznaczyć element, do którego ma zostać przypisany pracownik;
 3. kliknąć zakładkę Pracownicy, a potem przycisk Nowe (zielony znak plusa);
Podpinanie użytkowników (pracowników) do stanowisk - krok pierwszy
Podpinanie użytkowników (pracowników) do stanowisk – krok pierwszy
 1. w oknie komunikatu zdecydować, czy do założenia konta pracownika zostanie wykorzystany kreator, czy też nie. W zależności od decyzji należy kliknąć przycisk TAK lub NIE. W dalszej części zrezygnowano z pracy z kreatorem;
 2. w kolejnym nowym oknie należy wypełnić pola według potrzeb:
  • Nazwa konta – adres e-mail użytkownika;
  • Ważne do – pozwala na ustawienie daty ważności konta. Brak daty oznacza, że konto będzie działać bezterminowo;
  • Typ konta – z listy należy wybrać, czy zakłada się konta użytkownika systemu, portalu czy użytkownika o ograniczonych uprawnieniach;
  • Hasło oraz Potwórz hasło – hasło dostępu do konta. Oba pola powinny zawierać dokładnie to samo hasło;
  • Imię oraz Nazwisko – należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której zakładane jest konto;
  • pozostałe pola mogą zostać uzupełnione na tym etapie, ale nie jest to wymagane. Użytkownik może to zrobić samodzielnie w późniejszym terminie;
Podpinanie użytkowników (pracowników) do stanowisk - krok drugi
Podpinanie użytkowników (pracowników) do stanowisk – krok drugi
 1. pozostałe pola mogą zostać uzupełnione na tym etapie, ale nie jest to wymagane;
 2. kliknąć przycisk ZAPISZ. W tej chwili na ekranie monitora pojawi się następne okno, które daje dostęp do pełnej kontroli nad ustawieniami konta. Należy wybrać zakładkę STANOWISKO. Następnie w drzewku struktury należy odszukać odpowiednie stanowisko, kliknąć je, a potem przycisk z zielonym plusem. W miejscu stanowiska pojawi się nazwisko pracownika. Na koniec pozostaje kliknąć ZAMKNIJ;
Podpinanie użytkowników (pracowników) do stanowisk - krok trzeci
Podpinanie użytkowników (pracowników) do stanowisk – krok trzeci
 1. nowe konto pracownika pojawi się w zakładce Pracownicy dla wybranego uprzednio stanowiska.

Dokładny opis aplikacji do zarządzania kontami pracowników znajduje się w oddzielnym artykule. Warto się z nim zapoznać, ponieważ znaleźć tam można informacje na temat wszystkich opcji i możliwości kont użytkowników.

Top