Loading...

Podgląd grafu struktury

Podgląd struktury organizacyjnej – całości lub fragmentu – pozwala na wyświetlenie grafu struktury organizacyjnej lub jej części.

Aby podejrzeć istniejącą strukturę, należy zaznaczyć z lewej strony odpowiedni element, a następnie kliknąć zakładkę Struktura, na której wyświetli się graficzny schemat organizacji.

Podgląd grafu struktury
Podgląd grafu struktury

W ramach graficznego schematu nie ma możliwości edytowania elementów widocznych na wykresie. Nie da się również, poprzez przeciąganie, zmieniać układu struktury.

Top