Loading...

Pierwsze logowanie

Nowy użytkownik Ready_™ pierwsze logowanie może przeprowadzić na dwa sposoby, korzystając z

  • wiadomości e-mail – wiadomość automatycznie przesłana do nowego użytkownika podczas zakładania konta, która trafi na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w systemie;
  • danych logowania – login i hasło otrzymane bezpośrednio od administratora systemu.

Pierwsze logowanie za pomocą wiadomości email

Po uzupełnieniu niezbędnych danych w formularzu rejestracji na skrzynkę pocztową nowego użytkownika z adresu e-mail support@ready-os.com wysyłana jest automatyczna wiadomość o temacie Aktywacja twojego konta Ready_™. W treści znajduje się przycisk, który umożliwia dokonanie aktywacji konta.

Pierwsze logowanie na stronie - krok 1

Kliknięcie przycisku Aktywuj konto otwiera stronę WWW, na której wymagane jest ustawienie hasła dla nowego konta. W polach Nowe hasło oraz Potwórz hasło należy dwukrotnie podać to samo hasło. Po kliknięciu przycisku Zapisz nowe hasło ustawione zostanie podstawowe zabezpieczenia konta użytkownika. Od tej pory każde kolejne logowanie wymaga posługiwania się loginem i hasłem.

Pierwsze logowanie na stronie - krok 2

Logowanie na konto za pomocą z góry ustalonej nazwy konta i hasła

W przypadku gdy login i hasło użytkownika zostały nadane przez administratora, należy wejść na stronę www.ready-os.com i kliknąć Zaloguj.

Pierwsze logowanie na stronie - krok 3

Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę logowania, gdzie konieczne jest podanie loginu (adres e-mail), hasła (otrzymanego od administratora) i kliknięcie przycisku Zaloguj. Po chwili użytkownik zostanie zalogowany do systemu i będzie mógł rozpocząć pracę.

Resetowanie zapomnianego hasła

Hasło jest elementem niezbędnym do poprawnego zalogowania się do Ready-os.com. W przypadku utraty lub zapomnienia hasła platforma posiada mechanizm pozwalający na jego zresetowanie. Aby zresetować hasło, należy:

  • wejść na stronę www.ready-os.com i kliknąć przycisk Zaloguj;
  • kliknąć opcję Nie pamiętasz hasła?;
  • wpisać adres e-mail powiązany z kontem i kliknąć przycisk Wyślij.
Pierwsze logowanie na stronie - krok 4

Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z instrukcją resetowania hasła. Dalej wystarczy zastosować się do poleceń w treści e-maila i po chwili nowe hasło będzie ustawione. Nadawcą wiadomości z instrukcją resetowania hasła będzie support@ready-os.com.

Bezpieczne hasło

System Ready_™ został zaprojektowany w sposób, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przechowanych danych. Jednak nawet najlepszy system jest tak bezpieczny, jak jego użytkownik. Dlatego sprawą kluczową jest wdrożenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa dotyczącej haseł. Poniżej zamieszczono kilka cech, które pozwolą na prawidłowe zabezpieczenie systemu poprzez ustawienie odpowiednio mocnego hasła dostępu:

  • długość hasła – zalecana przez nas minimalna długość hasła to 10 znaków;
  • rodzaj znaków użytych w haśle – bezpieczne hasło zawiera w sobie kombinację małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych;
  • nieoczywiste hasło – hasło powinno być trudne do odgadnięcia przez osoby postronne oraz algorytmy komputerowe. Oznacza to, że bezwzględnie należy unikać stosowania popularnych słów, imion, dat urodzenia i usystematyzowanych ciągów znaków (np. qwerty, 123456789). Bezpieczne hasło składa się z różnej wielkości losowych znaków alfanumerycznych oraz znaków specjalnych;
  • unikalność hasła – hasło powinno być unikalne i powinno działać tylko na jednej stronie. Mówiąc precyzyjniej, każda strona/usługa powinna mieć swoje własne, niepowtarzalne hasło;
  • okresowa zmiana hasła – profesjonalna polityka bezpieczeństwa powinna zakładać okresowe zmiany hasła. Każde nowe hasło powinno zauważalnie różnić się od poprzedniego oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa ustalone dla organizacji.
Illustration
Top