Loading...

Oznaczanie faktury zakupu do płatności

Oznaczanie faktury zakupu do płatności jest procesem, który pozwala na umożliwienie wygenerowania płatności z faktur, które nie zostały oznaczone do płatności. Należy przez to rozumieć, że może zaistnieć konieczność wcześniejszego opłacenia faktury zakupu, w momencie gdy faktura jest procesowana i nie osiągnęła jeszcze stanu, w którym może zostać utworzona z niej płatność.

Operację oznaczenia płatności można wykonać w jednym z dwóch miejsc:

  • z poziomu aplikacji Płatności w zakładce OCZEKUJĄCE (w grupie zakładek FAKTURY ZAKUPU),
  • w zakładce Powiązania dokumentu faktury zakupu.

Oznaczanie płatności w aplikacji Płatności

Będąc w zakładce OCZEKUJĄCE (1) z listy dostępnych faktur zaznaczamy minimum jedną płatność (2). Klikając przycisk Oznacz do płatności (3) zostaje uruchomiony proces oznaczania faktury do płatności.

Oznaczenie faktury do płatności

Efektem kliknięcia będzie wyskakujące potwierdzenie decyzji:

Potwierdzenie oznaczani faktury do płatności

Po kliknięciu przycisku OZNACZ dokumenty faktur znikają z zakładki OCZEKUJĄCE i pojawiają się w zakładce DO ZAPŁATY. Kolejnym krokiem procesu jest tworzenie płatności z faktur zakupu, co opisane jest w tym artykule.

Oznaczanie dokumentu faktury z poziomu zakładki Powiązania

Drugim sposobem na oznaczenie faktury do płatności jest wykonanie tej operacji z poziomu dokumentu faktury zakupu. Będąc na fakturze zakupu należy przejść do zakładki Powiązania (1). W sekcji Płatność należy dokonać zmiany stanu oznaczenia dokumentu. Stan pierwotny winien być: Dokument oczekujący na oznaczenie do płatności. (2)

faktura przed oznaczeniem do płatności

Kliknięcie przycisku Oznacz i potwierdzenie operacji spowoduje zmianę statusu na Dokument oznaczony do płatności. Przycisk Oznacz znika, natomiast pojawia się przycisk Odznacz (2), który pozwala na przywrócenie błędnie oznaczonego dokumentu do stanu pierwotnego.faktura po oznaczeniu do płatności

Top