Loading...

Obecność i czas pracy

Zarządzanie czasem pracowników od zawsze było wyzwaniem, które wymagało uwagi i kontroli. Pandemia i popularyzacja pracy zdalnej obudziła dodatkowe obawy menedżerów, którzy stanęli przed nowymi wyzwaniami. W obliczu zmian dotychczasowe metody kontroli czasu pracy okazały się niewystarczające – w wielu organizacjach zabrakło nowoczesnych metod, dzięki którym wgląd w działania pracowników pracujących zdalnie lub na miejscu stał się znacznie utrudniony, a nawet niemożliwy.

Korzystając z Ready_™ można w łatwy sposób sprawdzić dostępność pracowników w godzinach pracy, zadania przez nich wykonane oraz czas na nie poświęcony.

Jak sprawdzić obecność pracowników?

Każdy pracownik logując się do systemu, otrzymuje status „dostępny” i tym samym potwierdza swoją obecność w pracy. Ready_™ informuje o tym przez wyświetlenie zielonej ikony dostępności na liście czatu oraz poprzez wyświetlenie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w aplikacji Czas pracy.

Kontrola obecności pracownika przy pomocy narzędzia Czas pracy została przedstawiona w filmie zamieszczonym poniżej:

Jak sprawdzić, ile czasu poświęcono na realizację zadań?

W aplikacji Czas pracy w prosty sposób można sprawdzić, ile czasu członkowie zespołu spędzili nad realizacją przydzielonych im zadań. Dane można wyświetlać w widokach dziennym i miesięcznym, zbiorczym dla działu, a także pojedynczym dla konkretnej osoby. Sposób wyświetlania zmienia się w zależności od zaznaczonego elementu struktury organizacyjnej firmy.

W zakładce Dzienny znajdują się dane dotyczące bieżącego dnia, ale korzystając z filtru, można wybrać dowolną datę z kalendarza.

Zakładka Miesięczny zawiera zbiorcze dane o sumie czasu realizacji zadań dla każdego z pracowników. Wybierając w tabeli konkretny dzień dla osoby, otrzyma się podsumowanie zrealizowanych przez nią zadań wraz z czasem obecności.

Sprawdzanie czasu poświęconego na realizację konkretnego zadania zostało przestawione w filmie widocznym poniżej:

Więcej informacji na temat aplikacji Czas pracy

Opis pełnej funkcjonalności aplikacji Czas pracy dostępny jest w sekcji pomocy:

Top