Loading...

Mapa dzienników

W ustawieniach modułu Faktury zakupu można zdefiniować powiązania konkretnych typów dokumentów księgowych z odpowiednimi dziennikami, co znacznie uprości proces obiegu faktur.

Aby dodać utworzyć mapę dzienników, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje i wybrać opcję Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie kliknąć zakładkę FAKTURY ZAKUPU, a potem MAPA DZIENNIKÓW;
 3. w nowym oknie kliknąć przycisk NOWY;
 4. wprowadzić ustawienia zgodnie z poniższym opisem:
  • Opis reguły – pozwala na nadanie nazwy regule;
  • Dziennik – z listy należy wybrać dziennik, który ma zostać zmapowany;
  • Typ dokumentu księgowego – z listy wybrać typ dokumentu, który ma zostać powiązany z konkretnym dziennikiem;
  • Grupa – jest używana zamiennie z typem dokumentu księgowego;
  • Faktury poufne – należy zaznaczyć, w jaki sposób mapowanie dotyczy dziennika faktur poufnych;
Mapa dzienników
 1. kliknąć ZAPISZ. Nowy rekord pojawi się na liście.

W celu usunięcia rekordu z listy wystarczy go zaznaczyć na liście i kliknąć przycisk Usuń. Dwukrotne kliknięcie reguły na liście otworzy okno edycji.

Top