Loading...

Wprowadzenie

Każda większa organizacja wymaga wewnętrznych kanałów komunikacji, które pozwalają sprawnie dystrybuować komunikaty, instrukcje czy newslettery. Obsługę potrzeb, o których mowa wcześniej, w systemie Ready_TM zapewnia moduł o nazwie Intranet. Narzędzie pozwala na sprawną komunikację z pracownikami w ramach organizacji. Wszelkie informacje mogą trafiać do wszystkich pracowników lub do wybranych osób czy grup. Dzięki temu w jednym miejscu możliwa jest obsługa wielu różnych potrzeb.
Intranet dostępny jest dla wszystkich pracowników, którzy należą do grupy INTRANET TWORZENIE DOKUMENTÓW oraz INTRANET ZARZĄDZANIE lub posiadają uprawnienia Aplikacja Intranet na poziomie Dostęp. Do edycji i zarządzania zawartością wymagane są wyższe poziomy uprawnień, które opisano szerzej w oddzielnym artykule.
Top