Loading...

Insert

Konektory to specjalne mechanizmy, które pozwalają połączyć wybrany system ERP z platformą Ready_TM. W dalszej części opisano szczegółowe ustawienia dostępnych konektorów.

W ramach każdego z konektorów opisano ustawienia kluczowe dla danego systemu ERP. Pełen opis wszystkich opcji i ustawień w ramach konektorów wraz z wyjaśnieniami dostępny jest w oddzielnym artykule – Konfiguracja konektora dla podmiotu.

Dane konektora

 • Producent:
 • Systemy ERP:    
  • Rachmistrz nexo/GT;
  • Rewizor nexo/GT;
  • Navireo.

Formaty wymiany danych

 • Wymiana poprzez plik w formacie Edi++ (.epp).

Zakres eksportowanych danych

 • Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu);
 • Nagłówek dokumentu;
 • Tabela zestawienia VAT.

Wykorzystywane szablony księgowań

 • ???

Konfiguracja

Aby skonfigurować konektor InsERT, należy:

 1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
 2. przejść do zakładki KONFIGURACJA w grupie EKSPORTER;
 3. w polu Jednostka rozliczeniowa określić właściwą jednostkę rozliczeniową. Puste oznacza, że ustawienia konektora będą dostępne dla wszystkich jednostek;
 4. w polu Dostawca ustawić InsERT S.A.;
 1. w polu Format wymiany danych ustawić Wymiana poprzez plik;
 2. w sekcji KSIĘGOWE dla opcji Celkomunikacji wskazać właściwy cel. Dostępne ustawienia to: Biuro rachunkowe, Akwizytor, Centralna, Inny cel;
 3. w sekcji KSIĘGOWE dla opcji Prezentacja danych VAT określić to, jak ma być prezentowana tabela VAT podczas eksportu. Dostępne ustawienia to: Tabela VAT oraz Tabela pozycji dokumentu;
Top