Loading...

Import struktury organizacyjnej z pliku

System Ready_TM wspiera administratorów dużych organizacji w wielu obszarach. Również w kwestii definiowania struktury organizacyjnej oferuje rozwiązanie, które ułatwia szybkie utworzenie całego modelu. Rozwiązanie opiera się o plik CSV, w którym można zdefiniować wszystkie komórki, stanowiska oraz za pomocą identyfikatorów określić zależności między nimi. Następnie taki plik można zaimportować do systemu za pomocą przycisku Importuj. Wzór formatki do importu wraz z instrukcją przygotowania dostępny jest w tym artykule.

Illustration
Top