Loading...

Import kosztów z pliku .xls

Opis kosztowy faktury może być męczący i obarczony sporym ryzykiem. Dzieje się tak, gdy faktury zawierają setki albo tysiące pozycji. System Ready_TM, a dokładniej moduł Faktury zakupu, jest gotowy na taką ewentualność i daje możliwość importu opisu kosztów z pliku Excela (format xls). Dodatkowo domyślnie wspierany jest wzór rozliczeń paliwowych firm BP, Orlen oraz Flotex.

Aby zaimportować koszt z pliku xls, należy:

 1. odszukać i otworzyć fakturę zakupową;
 2. przejść do zakładki Koszty i kliknąć przycisk Importuj koszty;
Import kosztów z pliku XLS – krok pierwszy
 1. w polu Wybierz plik do importu kliknąć przycisk z trzema kropkami;
Import kosztów z pliku XLS – krok drugi
 1. w nowym oknie wskazać właściwy plik XLS i kliknąć przycisk Otwórz;
 2. w polu Szablon importu wybrać wzór:
  • Szablon systemowy – można go pobrać, klikając opcję pobierz szablon, która jest widoczna w omawianym oknie;
  • Szablon Orlenu – wzór szablonu firmy Orlen;
  • Szablon BP – wzór szablonu firmy BP;
  • Szablon Flotex – wzór szablonu firmy Flotex;
 3. kliknąć przycisk IMPORTUJ KOSZTY;
 4. zaimportowane koszty pojawią się na liście zakładce Koszty;
 5. kliknąć przycisk Zapisz i zamknąć widok faktury.

Pracując z systemowym szablonem, należy pamiętać o tym, że kolejne koszty dodawane są w ramach wierszy. Zmiana układu istniejących kolumn oraz dodawanie nowych nie jest możliwe i może skutkować błędem całego importu.

Top