Loading...

Import kosztów z pliku .xls

Koszty mogą być wprowadzane m.in. poprzez import kosztów z pliku .xls. Aby zaimportować koszty, należy przejść w oknie faktury do zakładki Koszty, a następnie na pasku narzędzi kliknąć przycisk Import XLS. Formatka importu posiada szablon według które należy uzupełnić w Excelu koszty importowane do systemu. W pliku nie wolno wprowadzać zmian w kolumnach, zmiany można dokonywać tylko w wierszach.

 

Import kosztów umożliwiaj importowanie kosztów także z rozliczeń paliwowych przesyłanych przez Orlen i BP

 

Illustration
Top