Loading...

Hurtownia danych

Hurtownia danych powstała z myślą o rozliczaniu kosztu projektu z uwzględnieniem wynagrodzenia za czas pracy spędzony nad projektem oraz kosztów/przychodów faktury powiązanych z projektem. Dodatkowo umożliwia w przyszłości łączenie się z systemem zewnętrznym i zaciąganie kosztów/przychodów wybranego projektu.

Konfiguracja

Domyślnie hurtownia danych jest wyłączona. Aby uruchomić należy przejść do Ustawień Aplikacji i pod aplikacją Projekty wybrać Hurtownia danych. Po włączeniu pierwszej opcji, czyli włączeniu hurtowni danych można zdecydować jakie elementy mają być pobierane do hurtowni (np. koszty z faktur, karty RCP pracownika bądź przychody z faktur sprzedaży).

Generowanie danych odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 05:00. Dopiero po tym czasie, na projekcie będą widoczne koszty i przychody pochodzące z hurtowni danych.

Włączenie hurtowni danych w opisany wyżej sposób pozwala na włączenie hurtowni dla wybranego projektu – przy tworzeniu nowego projektu pojawi się opcja Użyj hurtowni danych. Dopiero kiedy ją zaznaczymy, projekt będzie korzystał z hurtowni danych.

W przypadku niezaznaczenia tej opcji, koszty oraz przychody projektu uzupełniane są w standardowy sposób, tak jak to było wykonywane do tej pory.

Koszty faktur zapisywane do hurtowni danych

Chcąc przepisywać koszty z faktur do hurtowni danych, a więc w kolejnym kroku wyświetlać je jako koszty faktur zakupu na wykonaniu budżetu należy odpowiednio zdefiniować koszt zakupu.

  1. Faktura zakupu musi znajdować się w sprawie projektu oraz być oznaczona odpowiednim statusem (wybranym podczas konfiguracji hurtowni).
  2. Koszty faktur powinny mieć powiązanie z projektem wybranym ze słownika projektów oraz uzupełnioną linią budżetową.

Karty pracy pracowników – karty RCP.

Wyliczenie kosztów pracowników pracujących nad projektem odbywa się poprzez generowanie przez nich kart RCP w zadaniach powiązanych z projektem. Istotne jest, aby na zadaniu zdefiniowany był budżet o typie Wynagrodzenia. W ramach tego budżetu dodawane będą wykonania wynikające z kart pracy.

Aby wartość kosztu wynikająca z pracy pracownika wyliczała poprawną wartość konieczne jest ustawienie cechy na pracowniku – Stawka godzinowa (domyślnie cecha o symbolu PM.RATE_H).

Przychody z faktur sprzedaży

Pobieranie przychodów z faktur sprzedaży do hurtowni danych odbywa się poprzez wykonanie kilku kroków:

  1. Podczas definiowania linii budżetowej należy powiązać ją ze sprawą (umową, leadem bądź projektem) oraz w typie należy wybrać Przychody.
  2. Faktura sprzedaży musi być powiązana ze sprawą wybraną w definicji linii budżetowej.

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top