Loading...

Hurtownia danych

Hurtownia danych powstała z myślą o rozliczaniu kosztu projektu z uwzględnieniem wynagrodzenia za czas pracy spędzony nad projektem oraz kosztów/przychodów faktury powiązanych z projektem. Dodatkowo umożliwi w przyszłości łączenie się z systemem zewnętrznym i zaciąganie kosztów/przychodów wybranego projektu.

Konfiguracja

Domyślnie hurtownia danych jest wyłączona. Aby ją uruchomić należy przejść do Ustawień Aplikacji i pod aplikacją Projekty wybrać Hurtownia danych. Po włączeniu pierwszej opcji, czyli włączeniu hurtowni danych można zdecydować jakie elementy mają być pobierane do hurtowni (np. koszty z faktur, koszty wynagrodzeń z kart RCP pracownika bądź przychody z faktur sprzedaży).

Ustawienia aplikacji - włączenie hurtowni danych

W przypadku kosztów faktur zakupu należy wskazać statusy faktur, które które mają być uwzględniane przy przepisywaniu kosztów do hartowni danych np. status „ZAKOŃCZONO”.

W przypadku kosztów wynagrodzeń dodatkowo można zdefiniować inny niż domyślny symbol cechy użytkownika, w której zapisana jest jego stawka godzinowa, która zostanie wykorzystana do wyliczenia kosztu na podstawie zarejestrowanych kart RCP. Domyślnie system podpowiada już symbol cechy, która jest już odstępna na karcie użytkownika, zatem wystarczające jest uzupełnienie stawki godzinowej na kartach użytkowników, których koszty wynagrodzeń mają wliczać się do kosztów projektu.

Generowanie danych kosztowych i przychodowych z hurtowni danych odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 05:00. Dopiero po tym czasie, na projekcie będą widoczne koszty i przychody pochodzące z hurtowni danych.

Włączenie hurtowni danych w opisany wyżej sposób pozwala na włączenie hurtowni dla wybranego projektu – przy tworzeniu nowego projektu pojawi się opcja Użyj hurtowni danych. Dopiero kiedy ją zaznaczymy, projekt będzie korzystał z hurtowni danych.

W przypadku niezaznaczenia tej opcji, koszty oraz przychody projektu uzupełniane są w standardowy sposób, tak jak to było wykonywane do tej pory.

Koszty faktur zapisywane do hurtowni danych

Chcąc przepisywać koszty z faktur do hurtowni danych, a więc w kolejnym kroku wyświetlać je jako koszty faktur zakupu na wykonaniu budżetu należy odpowiednio zdefiniować koszt zakupu.

  1. Faktura zakupu musi być przypisana do sprawy projektu oraz być oznaczona odpowiednim statusem (wybranym podczas konfiguracji hurtowni).
  1. Pozycje kosztowe faktur powinny mieć uzupełnioną analitykę Projekt zgodnie z tym, którego projektu dotyczą, a także wybraną linię budżetową w polu odpowiednio skonfigurowanej dodatkowej analityki.

Dodatkową analitykę jako pole wyboru linii budżetowej można skonfigurować poprzez wcześniejsze włączenie dodatkowej analityki w ich słowniku np. w ustawieniach Faktur Zakupu, ustawieniu jej nazwy, a następnie wybraniu jej stylu jako „Własny komponent”, a Widgetu jako „Linia budżetowa (dodatkowa analityka”.

Zapis kosztów do hurtowni danych wiąże się z ważnym ustawieniem Linia budżetowa wyświetlana w analityce, które znajduje się w zakładce PROJEKTY / KONFIGURACJA w sekcji BUDŻET.

Jeżeli w tym miejscu nie wybierzemy tej samej analityki, która pozwala na powiązanie kosztu z linią budżetową, to hurtownia danych dla faktur zakupu nie zadziała.

Karty pracy pracowników – karty RCP.

Wyliczenie kosztów pracowników pracujących nad projektem odbywa się poprzez generowanie przez nich kart RCP w zadaniach zleconym im i powiązanych z projektem.

Istotne jest, aby na zadaniu zdefiniowany był budżet o typie Wynagrodzenia.

W ramach tego budżetu dodawane będą wykonania wynikające z zarejestrowanych w tym zadaniu kart pracy, które będą powiązane jednocześnie z projektem.

Aby wartość kosztu wynikająca z pracy pracownika wyliczała poprawną wartość konieczne jest ustawienie cechy na pracowniku – Stawka godzinowa (domyślnie cecha o symbolu PM.RATE_H).

Przychody z faktur sprzedaży

Pobieranie przychodów z faktur sprzedaży do hurtowni danych odbywa się poprzez wykonanie kilku kroków:

  1. Podczas definiowania linii budżetowej należy powiązać ją ze sprawą (umową, leadem bądź projektem) oraz w typie należy wybrać Przychody.

  1. Faktura sprzedaży musi być powiązana ze sprawą wybraną w definicji linii budżetowej oraz być oznaczona jako zapłacona.
Top