Loading...

Grupy ról w aplikacji

Opisane w instrukcji funkcje zostały podzielone według ról w procesie – na grupy osób, które wykonują opisane poniżej czynności:

  • Księgowość – grupa osób rozliczająca delegację;
  • Wypłata zaliczki – grupa osób odpowiedzialna za wypłaty zaliczek z kasy;
  • Nadzór procesu – grupa osób posiadających pełne uprawnienia do wszystkich dokumentów delegacji.

Dodatkowo, delegacja opisana jest poprzez role:

  • Delegowany – osoba wyjeżdżająca na delegację. Domyślnie jest to osoba, która tworzy dokument delegacji;
  • Zlecający delegację – osoba akceptująca wniosek o wyjazd służbowy (delegację). Domyślnie jest to przełożony delegowanego.
Top