Loading...

FAQ

Niniejsza sekcja zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak po utworzeniu faktury zakupu skonwertować ją do korekty faktury zakupu?

Aby skonwertować fakturę zakupu do korekty faktury zakupu lub na odwrót, należy skorzystać z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy i kliknąć fakturę.

Konwersja faktury zakupu do korekty faktury zakupu

Konwertowanie nie wpływa na dane na fakturze lub obieg, zmienia tylko rodzaj dokumentu. Konwertowanie może wykonać osoba posiadająca u siebie w procesie workflow fakturę, ponieważ posiada uprawnienie zapisu (zmiany) na dokumencie.

Dlaczego nie mogę wybrać żadnej analityki ze słownika MPA, RK?

Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy nie został wprowadzony słownik Analityk na rok daty sprzedaży wprowadzonej faktury. Należy zwrócić wtedy uwagę na rok, który pojawia się na formatce dodawania kosztu w prawy górnym rogu. Słowniki nie aktualizują się automatycznie, ponieważ konta w kolejnym roku obrachunkowym mogą ulec zmianie, dlatego co rok należy uzupełnić słowniki Analityk. Jeśli konta w danym słowniku nie zmieniają się lub zmiana jest niewielka, można przepisać konta z jednego roku na drugi i wprowadzić zmiany. Więcej informacji znajduje się w oddzielnym artykule.

Top