Loading...

Interfejs użytkownika

Aplikacja Ready_™ Faktury Sprzedaży składa się z kilku zakładek zgrupowanych w trzech sekcjach:

 1. FAKTURY:
  • ROBOCZE– miejsce ręcznego tworzenia faktur sprzedaży
  • WYSTAWIONE– miejsce prezentacji wystawionych faktur, dodatkowo umożliwiające generowanie faktur z innych aplikacji systemu Ready_TM, podpisywanie cyfrowo i organizację wysyłki faktur sprzedaży
  • WYSŁANE– miejsce prezentacji wysłanych faktu sprzedaży
 1. RAPORTY:
  • DASHBOARD– raport zbierający podstawowe informacje dotyczące faktur sprzedaży
  • WG HANDLOWCA– raport grupujący sprzedaż według poszczególnych handlowców
  • WG GRUP PRODUKTÓW– raport grupujący sprzedaż według poszczególnych grup produktów
  • WG PRODUKTÓW– raport grupujący sprzedaż według poszczególnych produktów
 2. GENERATOR:
  • AKTYWNE UMOWY– raport zbierający podstawowe informacje dotyczące wszystkich/aktywnych umów

Legenda:

 1. Panel nawigacji.
 2. Obszar roboczy.
 3. Przycisk [Generuj faktury] – generuje faktury sprzedaży z innych aplikacji systemu.
 4. Przycisk [Podpisz PDF] – uruchamia mechanizm generujący źródło PDF oraz umożliwiający podpisanie tego źródła cyfrowo.
 5. Przycisk [Wyślij emailem] – uruchamia mechanizm wysyłania faktury korespondencją elektroniczną.
 6. Przycisk [Oznacz jako wysłana] – oznacza fakturę jako wysłaną korespondencją tradycyjną.
 7. Przycisk [Eksport] – uruchamia mechanizm eksportu faktury do zewnętrznego systemu ERP/Księgowego.
 8. Przycisk [Odśwież] – odświeża widok w obszarze roboczym.
 9. Wyszukiwarka – pozwala wyszukać fakturę po wpisanych frazach.
 10. Przycisk [Filtry] – pokazuje/ukrywa panel filtrów umożliwiający filtrowanie faktur według prowadzonych kryteriów.

Sekcja GENERATOR jest widoczna w przypadku włączenia opcji Czy włączyć generator faktur cyklicznych w [Ustawieniach aplikacji].

Top