Loading...

Zakładka Księgowe na dokumencie

Jednym z elementów aplikacji Eksportera jest zakładka Księgowe. Znaleźć ją można na:

 • dokumencie faktur:
  • zakupu
  • korekty zakupu
  • sprzedaży
  • korekty sprzedaży,
 • dokumencie delegacji

Zakładka księgowe na dokumencie może mieć różną zawartość. Poniżej znajdują się obrazki pokazujące różne rodzaje zawartości tejże zakładki:

Składają się na nią następujące części:

 1. Sekcja Rejestry VAT
 2. Sekcja Zapisy księgowe
 3. Sekcja Dane księgowe
 4. Sekcja Waluta
 5. Nazwa szablonu księgowań, według którego zostały wygenerowane dane księgowe
 6. Pasek przycisków funkcyjnych.
 7. Sekcja Wymiarowania (część sekcji Zapisów księgowych)
 8. Lista pt. Procedury JPK (część sekcji Dane księgowe)

Zastosowanie przycisków na pasku funkcyjnym (pkt 6.) opisane jest w artykule dotyczącym Generowania zapisów księgowych.

Oprócz powyższych mogą się również pojawić zupełnie inne sekcje:

 1. Sekcja Kategorie dokumentu
 2. Sekcja Kategorie pozycji
 3. Sekcja Atrybuty

Obecność poszczególnych sekcji zależna jest od zdefiniowanego szablonu księgowania i konfiguracji. Więcej informacji o definiowaniu szablonów księgowań znajduje się w tym artykule.

 

Illustration
Top