Loading...

Rejestry VAT

Sekcja rejestry VAT jest częścią zapisów księgowych oraz kosztowych. Jednakże ze względu na szczegółowość opisów tematyce tej został poświęcony osobny artykuł.

W systemie można spotkać wiele miejsc, w których pojawia się pole Rejestr VAT.

występuje w kilku miejscach w systemie:

  1. W słowniku Typ dokumentu księgowego, gdzie można określić podstawowy i przeciwstawny rejestr VAT
  2. W tabeli rozpisu stawek VAT, gdzie po odkryciu kolumny Rejestr VAT można wskazać główny rejestr VAT oraz przeciwstawne rejestry VAT (więcej niż jeden)
  3. Na pozycji kosztu / przychodu , gdzie można wskazać WYŁĄCZNIE podstawowy rejestr VAT. Nie ma możliwości wskazania rejestru przeciwstawnego.

Na podstawie powyższych opisów należy uznać pole to jako kluczowe w generowaniu sekcji Rejestry VAT.

 

 

 

Rachunki rozliczane delegacją

Na powyższym przykładzie pole to dla obu rachunków jest odznaczone. Oznacza to, że dieta nie ujmie kosztów związanych z tymi rachunkami, a każdy z tych rachunków musi przejść osobny proces obiegu faktury. Innymi słowy na zakładce Księgowe nie będziemy mieli sekcji Rejestry VAT. W przeciwnym przypadku, gdy istnieją rachunki, które mają być rozliczane delegacją, to wtedy brane są pod uwagę dane zapisane w nagłówku faktury, która jest rachunkiem (vide sekcja Nagłówka dokumentu faktury oraz rozpisu stawek VAT). Jeżeli typ dokumentu księgowego na delegacji zezwala na generowanie rejestrów VAT oraz posiada wskazany podstawowy rejestr VAT, to wtedy dane rozpisu stawek VAT z wszystkich rachunków rozliczanych delegacją generowane są jako dane rejestru VAT dla delegacji.

TODO OPISAĆ SZCZEGÓŁOWO LOGIKĘ GENEROWANIA SEKCJI REJESTRY VAT

TODO PRZNIEŚĆ INFORMACJE O GENEROWANIU REJESTRU VAT Z DELEGACJI Z ZAKRESU DANYCH

Illustration
Top