Loading...

Wprowadzenie

System Ready_TM jest gotów do współpracy z innymi platformami ERP działającymi na rynku. Z tego powodu Administrator systemu ma do dyspozycji Eksporter, który pozwala przesyłać następujące typy dokumentów do wskazanego w konfiguracji systemu finansowo-księgowego:

  • faktura i korekta faktury zakupu;
  • faktura i korekta faktury sprzedaży;
  • delegacje.

Eksport dokumentów jest procesem dwuetapowym. Pierwszy etap to generowanie danych księgowych, które są przetwarzane na treść eksportu. Następnie treść ta jest eksportowana do systemu finansowo-księgowego w różnej postaci:

  • poprzez dedykowany plik eksportu;
  • usługą sieciową – API udostępnione przez twórców danego systemu.

Dostępność form wymiany danych jest uzależniona od systemu finansowo-księgowego, do którego adresowany jest eksport. Pełna lista wspieranych systemów dostępna jest poniżej. Komponentem eksportującym dane do systemu finansowo-księgowego jest tak zwany konektor. Nazwa ta będzie wykorzystywana w dalszej części dokumentacji. W celu uruchomienia eksportu konieczne jest skonfigurowanie odpowiedniego konektora.

W tym miejscu warto podkreślić, że Eksporter nie ma charakteru oddzielnej aplikacji i jest to właściwie rozbudowany zestaw ustawień, które wpływają na integrację Ready_TM z innymi systemami ERP. Dostęp do ustawień jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje, a potem wybraniu Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy przejść do zakładki EKSPORTER.

Top