Loading...

Dodatkowe informacje

W module Czas pracy nie przewidziano rozbudowanych ustawień. Mimo to warto wspomnieć o kilku przydatnych opcjach, które szerzej opisano w dalszej części.

Zmiana godziny pracy

W module Czas pracy nie przewidziano rozbudowanych ustawień. Możliwa jest tylko zmiana domyślnych godzin pracy. Zmianę może wprowadzić administrator systemu.

Aby zmienić domyślne godziny pracy, należy:

  1. włączyć moduł Czas pracy;
  2. przejść do widoku LISTA OBECNOŚCI i kliknąć opcję Ustawienia;
Zmiana domyślnych godzin pracy - krok pierwszy
Zmiana domyślnych godzin pracy – krok pierwszy
  1. w nowym oknie będą widoczne aktualne godziny pracy oraz tryb ewidencjonowania;
  2. kliknąć przycisk ZMIEŃ;
Zmiana domyślnych godzin pracy - krok drugi
Zmiana domyślnych godzin pracy – krok drugi
  1. w kolejnym nowym oknie należy wprowadzić nowe godziny pracy i dokonać zmiany sposobu ewidencjonowania. W każdym przypadku należy wybrać odpowiednią pozycję z rozwijanej listy;
Zmiana domyślnych godzin pracy - krok trzeci
Zmiana domyślnych godzin pracy – krok trzeci
  1. kliknąć przycisk ZAPISZ i zamknąć okno z punktu 4. Następnie ponownie wykonać polecenie z punktu 4. i sprawdzić, czy nowe godziny zostały zapisane.

Uprawnienia do kontrolowania czasu pracy innych

Moduł Czas pracy oraz Karty RCP działają w oparciu o dostęp oparty o strukturę organizacyjną. Mówiąc prościej:

  • pracownik – widzi wyłącznie swoje aktywności związane z kartami RCP oraz listę obecności;
  • kierownik działu – widzi aktywności swoich podwładnych.

Oznacza to, że im wyżej pracownik znajduje się w strukturze organizacyjnej firmy, tym więcej danych ma dostępnych.

Niezależnie od struktur istnieje możliwość nadania uprawnienia Operator kart RCP. Dzięki temu uprawniona osoba będzie mogła pracować nad listami obecności i kartami pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w organizacji.

Illustration
Top