Loading...

Comarch Optima

Dane konektora:
Producent Comarch S.A.
Systemy ERP
 • Comarch ERP Optima Księgowość
 • Comarch ERP Optima Handel
Formaty wymiany danych
 • Wymiana poprzez plik XML
Zakres eksportowanych danych
 • Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu)
 • Nagłówek dokumentu (ze wskazaniem Kategorii – Rodzaj kosztu z nagłówka dokumentu)
 • Rejestr VAT (dla Optimy Księgowość)
 • Tabela zostawienia VAT (dla Optimy Handel)
 • Zapisy kosztowe ze wskazaniem Kategorii pozycji (dla Optimy Księgowość)
Wykorzystywane szablony księgowań

Zapisy kosztowe wymagają zdefiniowania szablonu księgowania. Szablon księgowania ma definiować kategorie / atrybuty. Pozycje księgowe wymagają uzupełnienia stawki VAT oraz kwoty VAT.

Wykorzystywane systemowe szablony księgowań:

 • Faktury sprzedaży – kategoria z pozycji przychodów
 • Faktury sprzedaży – Kategorie z nagłówka dokumentu oraz z pozycji przychodów
 • Faktury zakupu – Kategorie z nagłówka dokumentu oraz z pozycji kosztowych
 • Faktury zakupu – Kategorie z pozycji kosztowych
 • Faktury zakupu / sprzedaży – Kategoria z nagłówka faktury
Konfiguracja

Panel konfiguracji konektora składa się z kilku sekcji.

Pierwszą z nich jest wybór dostawcy, a następnie systemu. Z listy Dostawców należy wybrać Comarch S.A.. Następnie z listy systemów wskazać właściwy system ERP.

Kolejnym etapem jest ustawienie formatu wymiany danych:

Sekcja Księgowe zawiera następujące opcje:

 • Konfiguracja parametrów eksportu do Comarch Optima – ustawienie podstawowych parametrów eksportu jak:
  • Szablon generowania kategorii / atrybutów dla faktur zakupu – Lista szablonów dostępnych do wygenerowania dla faktur zakupu.
  • Szablon generowania kategorii / atrybutów dla faktur sprzedaży – Lista szablonów dostępnych do wygenerowania dla faktur sprzedaży.
  • Nazwa źródłowej bazy danych – 6 literowa nazwa – identyfikująca bazę systemu Ready w Comarch Optima.
  • Nazwa bazy danych Comarch Optima – symbol bazy danych z konfiguracji systemu Comarch Optima.
 • Import rodzajów zakupu / sprzedaży – Okno importu predefiniowanej listy rodzajów zakupu oraz sprzedaży, którą można ustawiać podczas opisu faktury. Informacja ta jest przenoszona do eksportowanego pliku XML. W oknie należy wskazać wymiary na pozycjach kosztowych / przychodów, w której będą wskazywane rodzaje zakupu / sprzedaży.
Illustration
Top