Loading...

Comarch Optima

Konektory to specjalne mechanizmy, które pozwalają połączyć wybrany system ERP z platformą Ready_TM. W dalszej części opisano szczegółowe ustawienia dostępnych konektorów.

W ramach każdego z konektorów opisano ustawienia kluczowe dla danego systemu ERP. Pełen opis wszystkich opcji i ustawień w ramach konektorów wraz z wyjaśnieniami dostępny jest w oddzielnym artykule – Konfiguracja konektora dla podmiotu.

Dane konektora

  • Producent:
  • Systemy ERP:    
    • Comarch ERP Optima Księgowość;
    • Comarch ERP Optima Handel;
  • Formaty wymiany danych:
    • Wymiana poprzez plik XML.

Zakres eksportowanych danych

  • Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu);
  • Nagłówek dokumentu (ze wskazaniem Kategorii – Rodzaj kosztu z nagłówka dokumentu);
  • Rejestr VAT (dla Optimy Księgowość);
  • Tabela zostawienia VAT (dla Optimy Handel);
  • Zapisy kosztowe ze wskazaniem Kategorii pozycji (dla Optima Księgowość).

Wykorzystywane szablony księgowań

Zapisy kosztowe wymagają zdefiniowania szablonu księgowania. Szablon księgowania ma definiować kategorie/atrybuty. Pozycje księgowe wymagają uzupełnienia stawki VAT oraz kwoty VAT.

Wykorzystywane systemowe szablony księgowań:

  • Faktury sprzedaży – kategoria z pozycji przychodów;
  • Faktury sprzedaży – kategorie z nagłówka dokumentu oraz z pozycji przychodów;
  • Faktury zakupu – kategorie z nagłówka dokumentu oraz z pozycji kosztowych;
  • Faktury zakupu – kategorie z pozycji kosztowych;
  • Faktury zakupu/sprzedaży – kategoria z nagłówka faktury;

Konfiguracja

Aby skonfigurować konektor Comarch Optima, należy:

  1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
  2. przejść do zakładki KONFIGURACJA w grupie EKSPORTER;
  3. w polu Jednostka rozliczeniowa określić właściwą jednostkę rozliczeniową. Puste oznacza, że ustawienia konektora będą dostępne dla wszystkich jednostek;
  4. w polu Dostawca ustawić Comarch S.A.;
  5. w polu System wybrać z listy właściwy system finansowo-księgowy;
  1. Format wymiany danych – w tym miejscu dostępna jest jedynie opcja Wymiana poprzez plik;
  1. w sekcji Księgowe przy opcji Konfiguracja parametrów eksportu do Comarch Optima należy kliknąć EDYTUJ;
    • Szablon generowania kategorii/atrybutów dla faktur zakupu – z listy wybrać odpowiedni szablon do wygenerowania dla faktur zakupu;Szablon generowania kategorii/atrybutów dla faktur sprzedaży – z listy wybrać odpowiedni szablon dla faktur sprzedaży;Nazwa źródłowej bazy danych – wprowadzić sześcioliterową nazwę, która będzie identyfikować bazę systemu Ready_TM w Comarch Optima;Nazwa bazy danych Comarch Optima – wprowadzić symbol bazy danych z konfiguracji systemu Comarch Optima;
    • kliknąć ZAPISZ.
Top