Loading...

Obsługa białej listy podatników VAT

System Ready_TM został zintegrowany z tzw. białą listą podatników VAT prowadzoną przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo obsługiwany jest VIES dla kontrahentów zagranicznych z państw członkowskich UE. Oznacza to, że pracując z modułem Faktury zakupu, już na etapie rejestracji faktury zakupowej podatnik jest sprawdzany w bazie Ministerstwa Finansów. Sprawdzenie rachunku bankowego wymaga podjęcia dodatkowych działań po stronie osoby rejestrującej dokument. W ustawieniach modułu Faktury zakupu dostępne są ustawienia odpowiedzialne za określenie tego, co podlega weryfikacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oddzielnym artykule.

Aby sprawdzić, czy konto bankowe znajduje się na białej liście MF, należy:

 1. zarejestrować fakturę zakupową w systemie;
 2. przejść do zakładki Szczegóły;
 3. kliknąć przycisk oznaczony strzałką na rysunku poniżej;
Sprawdzanie konta na białeś liście
 1. kliknąć przycisk FAKTURA POPRAWNA.

Aby podejrzeć wynik sprawdzenia podatnika/konta bankowego w bazach MF, należy:

 1. włączyć moduł Faktury zakupu;
 2. przejść do zakładki W OBIEGU;
 3. kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek tabeli i włączyć:
  • VAT Aktywny podatnik – informacja o tym, czy podatnik jest aktywnie działającym podmiotem;
  • BL – informacja o tym, czy dany rachunek bankowy widnieje na białej liście kont bankowych;
Podgląd wyników sprawdzenie konta na białej liście
 1. do widoku zakładki W OBIEGU dodane zostaną nowe kolumny: VAT Aktywny podatnik oraz BL;
Podgląd wyników sprawdzenie konta na białej liście – ciąg dalszy
 1. w kolumnach będą pojawiać ikony o różnych kolorach:
  • czerwona – podatnik lub rachunek nie jest zarejestrowany lub został wykreślony;
  • zielona – podatnik widnieje na liście, rachunek bankowy jest na liście;
  • szara – weryfikacja nie została jeszcze wykonana;
 2. najechanie kursorem myszy na ikonę w kolumnach BL oraz VAT Aktywny podatnik wyświetli informacje o dacie wykonania weryfikacji.

Użytkownicy należący do grup: Faktury – Księgowość, Faktury – Weryfikacja formalna, Faktury – Zarząd oraz Faktury – nadzór nad procesem mają możliwość ręcznego sprawdzenia podatnika w dogodnym dla siebie momencie.

Aby ręcznie sprawdzić podatnika/rachunek bankowy, należy:

 1. otworzyć moduł Faktury zakupu;
 2. przejść do zakładki W OBIEGU i zaznaczyć na liście fakturę, która ma zostać sprawdzona;
 3. kliknąć przycisk Sprawdź podatnika;
Ręczna kontrola podatnika
 1. podatnik zostanie sprawdzony w rejestrze MF/VIES, a na ekranie pojawi się dodatkowe okno z wynikiem kontroli. Okno można zamknąć, klikając OK.

Aby dokonać przeglądu wyników kontroli podatnika w czasie, należy:

 1. otworzyć moduł Faktury zakupu;
 2. przejść do zakładki W OBIEGU;
 3. kliknąć przycisk Biała lista;
 4. otwarty zostanie rejestr wszystkich kontroli;
Historia kontroli
 1. za pomocą filtrów można odszukać konkretnego podatnika i ograniczyć listę weryfikacji. Dodatkowo efekt kontroli można wyeksportować do pliku Excela – należy w tym celu kliknąć przycisk XLS widoczny na pasku narzędziowym;
 2. kliknięcie pozycji na liście otworzy podgląd konkretnej faktury.

Informacja o wyniku kontroli podatnika w rejestrze płatników VAT znajduje się również w historii dekretacji danej faktury. Wgląd w historię jest możliwy po otwarciu faktury, kliknięciu przycisku Drukuj (symbol drukarki) i wybraniu opcji Drukuj historię dekretacji.

Informacja o wyniku kontroli podatnika w rejestrze płatników VAT znajduje się również w historii dekretacji danej faktury
Illustration
Top