Loading...

Asseco Fakir

Dane konektora:
Producent Asseco Business Solutions S.A.
Systemy ERP Asseco Fakir
Formaty wymiany danych:
 • Archiwum w formacie zip (zwiera w sobie pliki tekstowe z zawartością pliku eksportu)
Zakres eksportowanych danych
 • Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu)
 • Nagłówek dokumentu
 • Rejestry VAT
 • Zapisy księgowe (dekrety)
Wykorzystywane szablony księgowań

Szablony generowania danych księgowych wymagają definiowania zapisów księgowych.

Wykorzystywane systemowe szablony księgowań:

 • 4 + 490
 • 4 i 5 według 4
 • 4 i 5 według 5
 • Tylko 4
 • Tylko 5
Konfiguracja

Panel konfiguracji konektora składa się z kilku sekcji. Pierwszą z nich jest wybór systemu. Z listy Dostawców należy wybrać Asseco Business Solutions. Kolejnym etapem jest ustawienie formatu wymiany danych. Ostatnia sekcja ustawień to sekcja Księgowe.

Sekcja wyboru formatu wymiany danych zawiera dodatkowe pole związane ze wskazaniem strony kodowej generowanych plików txt (w ramach pliku zip). Obsługiwane są następujące strony kodowe:

 • UTF-8 (domyślna)
 • Windows-1250

Sekcja księgowe zawiera następujące opcje:

 • Szablony księgowań – możliwe do zainstalowania, w przypadku, gdy nie zostały zainstalowane podczas uruchomienia aplikacji Eksportera. Opis szablonów księgowań dostępny jest w tym artykule.
 • Konfiguracja danych księgowych – dostępna dla trzech typów dokumentów: faktury zakupu, sprzedaży oraz delegacji. Opis konfiguracji danych księgowych znajduje się w opisie Konfiguracji Eksportera.
 • Styl zapisów analitycznych – definicja formatu generowania zapisów księgowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie Konfiguracji Eksportera. Dostępne są następujące opcje:
  • Schemat zapisu jednostronnego – jeden zapis księgowych zawiera konto tylko po jednej stronie WN lub MA (schemat domyślny)
  • Schemat zapisu dwustronnego – jeden zapis księgowych zawiera konta tylko po obu stronach (WN oraz MA).
 • Sumowanie zapisów księgowych – pozwala na agregowanie pozycji zapisów księgowych według numeru konta (w danej grupie zapisów). Opcja ta nie działa w przypadku wybrania schematu analitycznego zapisów księgowych oraz istnienia wymiarowania przypiętego do którejkolwiek definicji zapisów księgowych. Szczegółowy popis z przykładami jest zawarty w tym artykule.
 • Grupa podatkowa – domyślna grupa podatkowa eksportowana w pliku vat.txt w polu nr 4 każdego wpisu. Lista ta jest zamknięta, bez możliwości konfiguracji przez użytkownika. Zawiera następujące pozycje (wraz z wartościami przekazywanymi w pliku):
  • 130 – Podstawowy zakup (domyślna)
  • 132 – Środki trwałe
  • 134 – Samochód bez odliczenia
Illustration
Top