Loading...

Asseco Fakir

Dane konektora:
Producent Asseco Business Solutions S.A.
Systemy ERP Asseco Fakir
Formaty wymiany danych:
 • Archiwum w formacie zip (zwiera w sobie pliki tekstowe z zawartością pliku eksportu)
Zakres eksportowanych danych
 • Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu)
 • Nagłówek dokumentu
 • Rejestry VAT
 • Zapisy księgowe (dekrety)
Wykorzystywane szablony księgowań

Szablony generowania danych księgowych wymagają definiowania zapisów księgowych.

Wykorzystywane systemowe szablony księgowań:

 • 4 + 490
 • 4 i 5 według 4
 • 4 i 5 według 5
 • Tylko 4
 • Tylko 5
Konfiguracja

Panel konfiguracji konektora składa się z kilku sekcji. Pierwszą z nich jest wybór systemu. Z listy Dostawców należy wybrać Asseco Business Solutions. Kolejnym etapem jest ustawienie formatu wymiany danych. Ostatnia sekcja ustawień to sekcja Księgowe.

Sekcja księgowe ta zawiera następujące opcje:

 • Szablony księgowań – możliwe do zainstalowania, w przypadku, gdy nie zostały zainstalowane podczas uruchomienia aplikacji Eksportera. Opis szablonów księgowań dostępny jest w tym artykule.
 • Konfiguracja danych księgowych – dostępna dla trzech typów dokumentów: faktury zakupu, sprzedaży oraz delegacji. Opis konfiguracji danych księgowych znajduje się w opisie Konfiguracji Eksportera.
 • Styl zapisów analitycznych – definicja formatu generowania zapisów księgowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie Konfiguracji Eksportera. Dostępne są następujące opcje:
  • Schemat zapisu jednostronnego – jeden zapis księgowych zawiera konto tylko po jednej stronie WN lub MA (schemat domyślny)
  • Schemat zapisu dwustronnego – jeden zapis księgowych zawiera konta tylko po obu stronach (WN oraz MA).
 • Sumowanie zapisów księgowych – pozwala na agregowanie pozycji zapisów księgowych według numeru konta (w danej grupie zapisów). Opcja ta nie działa w przypadku wybrania schematu analitycznego zapisów księgowych oraz istnienia wymiarowania przypiętego do którejkolwiek definicji zapisów księgowych. Szczegółowy popis z przykładami jest zawarty w tym artykule.
Illustration
Top