Pakiet Ready_™ User

Elektroniczny obieg dokumentów i środowisko dla aplikacji biznesowych.

Dziennik korespondencji

 • Rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących
 • Wydruk dziennika, kopert i zwrotek
 • Wydruk książki pocztowej
 • Generowanie pliku do Elektronicznego Nadawcy
 • Obsługa podpisu odręcznego przy odbiorze

Elektroniczny obieg dokumentów

Tworzenie, edycja i obieg dokumentów

 • Przekazywanie dokumentów do wielu użytkowników
 • Obsługa list dystrybucyjnych
 • Przegląd historii dokumentu
 • Wersjonowanie plików
 • Korespondencja seryjna
 • Zarządzanie uprawnieniami do dokumentów
 • Edycja dokumentów wprost z serwera – WebDAV

Baza klientów

 • Ewidencja danych teleadresowych i osób kontaktowych
 • Pobieranie danych kontrahentów z GUS
 • Wyświetlanie lokalizacji kontrahentów na mapie
 • Ochrona kartotek osób fizycznych
 • Import i eksport bazy kontrahentów (Excel, CSV)
 • Gromadzenie spraw, zdarzeń oraz dokumentów w kartotece kontrahenta

Obsługa spraw

Sprawdzona metodyka i narzędzie organizacji pracy w elektronicznym obiegu dokumentów.

 • Zarządzanie dokumentacją i plikami
 • Planowanie zadań
 • Wielopoziomowe zarządzanie dostępem do poszczególnych spraw
 • Procedury workflow dla sprawy
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Funkcje ogólne

 • Zarządzanie strukturą firmy
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom systemu
 • Personalizacja pulpitu
 • OCR dla faktur
 • Niezwykle wygodny interfejs graficzny z obsługą okien

To jest właściwe rozwiązanie!

Wypróbuj Ready_™