Ready_™ Custom

Poznaj funkcje dzięki którym dokonasz cyfryzacji najbardziej unikalnych procesów.

Własne metryki dokumentów

 • Tworzenie zaawansowanych formularzy
 • Ponad 20 różnych kontrolek
 • Podłączanie się pod źródła danych
 • Generowanie dokumentów Word z szablonów

Graficzny edytor procesów BPMN

Każdy proces, niezależnie od swojej złożoności można zamodelować za pomocą dostarczonego edytora:

 • Zgodność ze standardowymi elementami BPMN
 • Obsługa warunków obliczanych za pomocą SQL
 • Obsługa dynamicznych danych wejściowych (pól procedury)
 • Ponad 30 różnego rodzaju komend do automatyzacji
 • Import i eksport do XML

Rejestry – własne tabele bazy danych

 • Tworzenie własnych tabel bazy danych w GUI
 • Wizualne projektowanie formatki
 • Bogaty wybór komponentów
 • Zaawansowane własności pól (domyślne wartości, listy zależne)
 • Przyłączanie formularzy do dowolnych obiektów (dokumentów, spraw, zdarzeń)

Własne moduły

Za pomocą mechanizmu CustomModules można przygotować własne, uruchamiane w osobnych oknach moduły, do obsługi dowolnych procesów.

 • Edycja struktury w XML
 • Zakładki, Przyciski, Listy, Filtry
 • Sterowanie uprawnieniami i widocznością
 • Nadawanie ikony, nazwy, koloru
Ready - tworzenie własnych modułów
Ready - architektura custom

Unikalna architektura i design

 • System tworzą predefiniowane obiekty odzwierciedlające dziedzinę
 • Obiekty posiadają predefiniowane zależności, ale można je rozszerzać o własne cechy
 • Unikalne GUI daje wrażenie pracy z aplikacją typu desktop
 • Można otwierać wiele okien na raz bez konieczności przechodzenia po nawigacji
 • Narzędzia pracy grupowej pozwalają na przyjazną obsługę i uzupełnienie procesów

REST API

 • Udokumentowane API implementujące najnowsze standardy
 • Bezpieczeństwo dzięki autentykacji tokenowej
 • Odzwierciedlony model dziedziny (DDM)
 • Szybkość i niezawodność
Ready REST API