Administratorem danych jest eDokumenty sp. z o.o.

z siedzibą przy pl. T. Kościuszki 9, 41-902 Bytom. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności związanych z odpowiedzią a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Będziemy również przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach które zostały opisane w Polityce Prywatności, w tym w celu wykonywania badań i analiz. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: iod@edokumenty.eu.