Elektroniczny system obiegu dokumentów

Ultra wygodny pulpit użytkownika, elektroniczny obieg dokumentów, baza klientów, zarządzanie sprawami i powiadomienia.

Ultra wygodny pulpit użytkownika

W systemie Ready_™ każdy użytkownik poczuje się jak w domu. Zaawansowany design i technologia sprawia, że praca z systemem jest szybka, intuicyjna i wygodna.

 • Pulpit, na którym można dodawać skróty do programów, dokumentów i kartotek
 • Okna – tak jak Windows, Linux i MacOS
 • Operacje Drag&Drop
 • Przemyślane znaczenie kolorów obiektów
 • Strumień powiadomień
 • Portlety – własne elementy na pulpicie

Dziennik korespondencji

 • Rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących
 • Wydruk dziennika, kopert i zwrotek
 • Wydruk książki pocztowej
 • Generowanie pliku do Elektronicznego Nadawcy
 • Obsługa podpisu odręcznego przy odbiorze

Elektroniczny obieg dokumentów

Tworzenie, edycja i obieg dokumentów

 • Przekazywanie dokumentów do wielu użytkowników
 • Obsługa list dystrybucyjnych
 • Przegląd historii dokumentu
 • Wersjonowanie plików
 • Korespondencja seryjna
 • Zarządzanie uprawnieniami do dokumentów
 • Edycja dokumentów wprost z serwera – WebDAV

Baza klientów

 • Ewidencja danych teleadresowych i osób kontaktowych
 • Pobieranie danych kontrahentów z GUS
 • Wyświetlanie lokalizacji kontrahentów na mapie
 • Ochrona kartotek osób fizycznych
 • Import i eksport bazy kontrahentów (Excel, CSV)
 • Gromadzenie spraw, zdarzeń oraz dokumentów w kartotece kontrahenta

Obsługa spraw

Sprawdzona metodyka i narzędzie organizacji pracy w elektronicznym obiegu dokumentów.

 • Zarządzanie dokumentacją i plikami
 • Planowanie zadań
 • Wielopoziomowe zarządzanie dostępem do poszczególnych spraw
 • Procedury workflow dla sprawy
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Funkcje ogólne

 • Zarządzanie strukturą organizacyjną firmy
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom systemu
 • Komentarze i powiadomienia