Zakładka Zapłacone

Zakładka Zapłacone zawiera wszystkie płatności, które zostały wyeksportowane do banku, które są oznaczone statusami: „W banku” lub „Zapłacono”.

Struktura modułu jest następująca:

Funkcje modułu:

  • Zapłacone – oznaczanie wskazanych płatności o statusie „W banku” jako zapłacone,
  • Dodaj potwierdzenie płatności – oznaczanie płatności o potwierdzeniu płatności z możliwością dodawania załącznika do dokumentu powiązanego z płatnością
  • Zwróć do eksportu – pozwala na zwrot płatności do eksportu

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!