Zakładka Zablokowane

Zakładka zablokowane zawiera listę płatności, które są zablokowane do eksportu.

Struktura zakładki jest następująca:

Zakładka Zablokowane

Filtry:
Opis filtrów dostępnych na zakładce dostępny jest w tym artykule.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!