Zakładka W przygotowaniu

Zakładka w przygotowaniu przeznaczona jest do wyświetlania płatności, które posiadają status „W przygotowaniu”. Przeznaczona jest do wizualizacji płatności pochodzących z dokumentów płatności, których obieg (dokumentu) nie zakończył się.

Kolejnym zastosowaniem tej zakładki było przechowywanie płatności zablokowanych oraz tych płatności z faktur, które nie zostały prawidłowo i kompletnie uzupełnione, aby przejść do etapu do eksportu lub akceptacji. Miało to miejsce we wcześniejszych wersjach aplikacji (przed wersją 4.20).

Domyślnie zakładka ta jest ukryta i nie jest wykorzystywana w normalnej pracy. Uruchomić ją można w Konfiguracji aplikacji.

Struktura zakładki przedstawia się następująco:

Zakładka W przygotowaniu

Funkcje modułu:

  • Przekaż do akceptacji / eksportu – uruchamia walidację poprawności danych danej płatności. W przypadku pomyślnego wyniku walidacji przenosi odpowiednio do zakładki Do akceptacji / Do eksportu. (w zależności od ustawień Modułu Płatności).
  • Usuń płatność – usuwa zaznaczone na liście płatności.
  • Zapłacone – oznacza płatność jako zapłaconą z pominięciem procesu eksportu płatności i importu tejże w banku.

Filtry:

Opis filtrów dostępnych na zakładce dostępny jest w tym artykule

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!