Zakładka Faktury zakupu

Zakładka Faktury zakupu służy tworzeniu płatności na podstawie zarejestrowanych w systemie Ready_™ dokumentów zakupu. Zawiera ona listę faktur zakupu, które spełniają następujące wymagania:

 • ma uprawnienia zalogowany użytkownik,
 • forma płatności na dokumencie faktury jest typu „inna”, np.: przelew
 • nie zostały całkowicie zapłacone,
 • nie są do niej utworzone płatności o wartości równiej wartości brutto faktury

Szczegółowy opis procesu tworzenia płatności został przedstawiony w niniejszym artykule.

Widok tej zakładki przedstawia się następująco:

Zakładka Faktury

Funkcje dostępne na zakładce:

 • Utwórz płatność z Faktury – tworzy płatności na podstawie zaznaczonych na liście faktur.
 • Planer – pozwala na zaplanowanie płatności „w ratach”
 • Kaucja – pozwala na utworzenie kaucji do dokumentu faktury
 • Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych

Filtry:

 • Faktura oznaczona do płatności – domyślnie włączony filtr, który rozdziela wyświetlanie faktur, które powinny trafić do płatności w ramach obiegu faktury zakupu, od tych, które jeszcze nie zostały oznaczone do płatności,
 • Jednostka rozliczeniowa – lista jednostek rozliczeniowych skonfigurowanych w systemie. Filtruje faktury zakupu według przypisanej jednostki rozliczeniowej.
 • Kontrahent – lista kontrahentów. Filtruje faktury zakupu według pole Sprzedawca na zakładce Szczegóły dokumentu.
 • Waluta – lista walut dostępna w systemie. Filtruje faktury zakupu według pola Waluta na zakładce Szczegóły dokumentu.
 • Status dokumentu – lista statusów dokumentów faktur zakupu.
 • Termin płatności – pola określające zakres terminów płatności. Termin płatności uzupełniany jest na zakładce Szczegóły dokumentu faktura zakupu.
 • Typ dokumentu – lista typów dokumentów księgowych przypisanych do typu dokumentu Faktura zakupu.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!