Zakładka Faktury zakupu

Zakładka Faktury zakupu służy tworzeniu płatności na podstawie zarejestrowanych w systemie Ready_™ dokumentów zakupu. Zawiera ona listę faktur zakupu, które spełniają następujące wymagania:

  • ma uprawnienia zalogowany użytkownik,
  • forma płatności na dokumencie faktury jest typu „inna”, np.: przelew
  • nie zostały całkowicie zapłacone,
  • nie są do niej utworzone płatności o wartości równiej wartości brutto faktury

Szczegółowy opis procesu tworzenia płatności został przedstawiony w niniejszym artykule.

Widok tej zakładki przedstawia się następująco:

Funkcje dostępne na zakładce:

  • Utwórz płatność z Faktury – tworzy płatności na podstawie zaznaczonych na liście faktur.
  • Planer – pozwala na zaplanowanie płatności „w ratach”
  • Kaucja – pozwala na utworzenie kaucji do dokumentu faktury
  • Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!