Zakładka Dokumenty płatności

W tej zakładce zalogowany użytkownik ma możliwość tworzenia płatności, które nie wynikają z posiadanych dowodów zakupu, takich jak faktury zakupu, czy też paragony. Służą zasadniczo do przygotowywania drobnych kwotowo przelewów.

Funkcje dostępne na zakładce:

  • Utwórz płatność – tworzy płatność wraz z dokumentem płatności,
  • Klonuj płatność – generuje nową płatność na podstawie zaznaczonej,
  • Usuń płatność – usuwa płatność wraz z dokumentem płatności,
  • Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych,
  • Potwierdzenie płatności – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że wymagane jest do nich dodanie potwierdzenia płatności,
  • Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!