Zakładka Do eksportu

Zakładka Do eksportu zawiera listę wszystkich aktywnych płatności, które spełniają poniższe warunki:

  • posiadają uzupełnione wszystkie wymagane dane na dokumencie płatności,
  • została zaakceptowana w zakładce Do akceptacji (tylko w przypadku, gdy konfiguracja wymaga akceptacji Płatności).

Struktura zakładki przedstawia się następująco:

Zakładka Do eksportu

Funkcje modułu:

  • Eksport do banku – funkcja dla zaznaczonych pozycji na liście otwiera okienko generowania pliku(ów) eksportu do banku.
  • Usuń płatność – usuwa zaznaczone na liście płatności.
  • Ustaw Płatnika – funkcja pozwala na zaznaczonych płatnościach ustawić dane Płatnika, takie jak: wybór płatnika, wybór konta, uzupełnienie kodu SWIFT (dla transakcji SEPA i zagranicznych znajdujących się wśród zaznaczonych płatności).
  • Zapłacone – zaznaczone płatności zostają oznaczone jako zapłacone.
  • Konta bankowe – otwiera dodatkowy moduł Kont bankowych

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!