Zabezpieczenia umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dostępne są na zakładce Finansowe, która aktywowana jest po wprowadzeniu wartości umowy.

Przycisk ZABEZPIECZENIA UMOWY pozwoli na wprowadzić informacje do umowy o klauzulach zabezpieczeń umowy.

 1. Forma zabezpieczeń – określa jaka forma zabezpieczenia została zastosowana do umowy, wybierając:
  1. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa – informacja zostanie zapisana na umowie w celach informacyjnych, wybór tej opcji nie powoduje dodatkowych funkcjonalność w systemie
  2. kaucja – wybranie kaucji spowoduje dostępność dodatkowych funkcjonalności w systemie opisanych poniżej
 2. % kaucji od wartości umowy – jest to procent wartości umowy, który zostaje zatrzymany od wystawionej faktury.
 3. Termin zwrotu kaucji – informacja o terminie zwrotu kaucji, data jest wykorzystywana przez moduł płatności przy tworzenie zapisu o terminie płatności kaucji
 4. % redukcji po odbiorze końcowym – procent od wartości kaucji, który jest zatrzymany do odbioru końcowego
 5. Termin zwrotu kaucji – dotyczy terminu zwrotu % redukcji po odbiorze końcowym , data jest wykorzystywana przez moduł płatności przy tworzenie zapisu o terminie płatności kaucji
 6. Warunki potrącenia kaucji –  jak realizowane są potrącenia
  1. z każdej faktury
  2. z pierwszej faktury
  3. inne – wybór tego rozwiązania powoduje brak obliczeń kaucji na fakturach i brak automatów tworzących płatności

Przegląd umów z zabezpieczeniami #

Po wprowadzeniu na umowie informacji o zabezpieczeniach do umowy w module zostanie dodana zakładka ZABEZPIECZENIA, w której dostępne będą tylko umowy mają wprowadzone zabezpieczania umowy. Wszystkie wprowadzane informacje są prezentowane w kolumnach.

Faktura #

Na procesie obieg faktury zazwyczaj Osoba merytoryczna opisująca kosztowo fakturę, łączy fakturę z umową. Przechodzi w tym celu do zakładki powiązania i naciska Dodaj umowę. Z listy umów powiązanych z kontrahentem i będące o statusie OBOWIĄZUJĄCA, wybieramy umowę i klikamy Zapisz

Pojawi się informacja o umowie i zabezpieczeniach do umowy, w przypadku umowy która posiada zabezpieczenie kaucją pojawi się dodatkowo informacja o kwocie kaucji, która powinna zostać potrącona przy płatności.

Tworzenie płatności z faktury #

Jeśli korzystamy z modułu płatności, otrzymujemy dodatkowe wsparcie w tworzeniu płatności, poprzez automatyczne rozbicie płatności

Płatności bez % redukcji po odbiorze końcowym

otrzymuje dwa zapisy płatności

 • płatność za fakturę pomniejszoną o % kaucji od kwoty netto faktury + VAT
 • zapis kaucji gdzie wartość płatności to w tym przypadku 110 zł  z terminem ustalonym w zapisie umowy jako termin zwrotu kaucji

Płatności z % redukcją po odbiorze końcowym

otrzymuje trzy zapisy płatności

 • płatność za fakturę pomniejszoną o % kaucji od kwoty netto faktury + VAT
 • zapis kaucji gdzie wartość płatności to w tym przypadku 110 zł  – 75% redukcji = 27,50 z terminem ustalonym w zapisie umowy jako termin zwrotu kaucji
 • zapis kaucji gdzie wartość to 75% zatrzymanej kaucji faktury czyli 82,50 z terminem ustalonym w zapisie umowy jako termin odbioru końcowego

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!