Wzorce kosztowe

Pracownik opisujący koszt może utworzyć i użyć wzorca kosztowego do automatycznego opisu kosztowego faktury. Wzorce stosowane są w sytuacji opisywania cyklicznego tymi samymi kosztami.

Tworzenie wzorca #

Po wprowadzeniu kosztu na podstawie, którego chcemy utworzyć wzorzec klikamy Nowy

Następnie wpisujemy nazwę automatu, którą w łatwy sposób będziemy mogli rozpoznać na liście wzorców. Wybieramy tryb tworzenia czyli sposób w jaki będą rozpisywane faktury.

Procentowo od kwoty netto faktury – faktura na podstawie wzorca będzie rozpisywać procentowo
Kwotowy – wzorzec utworzy dokładna kopię wzorca łącznie z kwotami, wzorzec może być użyty na fakturze której kwota netto jest równa wzorcowi lub jest większa od wzorca.

Czy zależny od kontrahenta – wzorzec będzie dostępny tylko dla wybranego sprzedawcy

 

Użycie wzorca #

Na koszcie klikamy Uruchom, pokaże się lista wzorców dostępnych dla pracownika, czyli utworzonych przez niego lub udostępnionych przez administratora.
Po wybraniu i kliknięciu Uruchom wzorzec wprowadzi pozycje kosztowe ze wzorca

 

Informacje dodatkowe #

  • Jeśli wzorzec jest procentowy i utworzony dla niepełnej rozpisanej faktury przykładowo 80% faktury to rozpisana nowa faktura też będzie w 80%
  • Wzorzec można zastosować do już wprowadzonej pozycji kosztowej. Przykładowo faktura jest rozpisana kosztowo a wzorzec stosujemy do do wybranej pozycji, wtedy dana pozycja zostanie zastąpiona pozycjami ze wzorca

 

Administracja wzorcami #

Poprzez ustawienia aplikacji faktur administrator może zarządzać wprowadzonymi wzorcami. Wzorce można usuwać, zmieniać im nazwy, opisy i publikować dla wszystkich pracowników. Ze względu na złożone informacje zapisane w pozycjach automatu, pozycji nie można modyfikować.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!