Loading...

Powiązanie z budżetem

Posiadając moduł Budżety na wniosku mamy możliwość powiązania wniosku z dostępną danej osobie linią budżetową. Osoba wykonująca powiązanie z linią budżetową musi być właścicielem budżetu lub należeć do grupy dysponentów budżetu. Dostęp na wniosku zakupowego do powiązania z budżetem ma osoba lub grupowa osób określona w konfiguracji danego rodzaju wniosku na etapie „Wybór Budżetu”

Wybierając linię budżetową i termin, deklarujemy realizację wniosku na danej linii w tym okresie, czyli wystawienie na wybrany okres faktury przez dostawcę.

Wartość wniosku zwiększy kwotę na linii budżetowej po zaakceptowaniu wniosku i zakończeniu procesu obiegu.

 

 

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top