Wielofirmowość

Jeśli w systemie rejestrujemy dokumenty dla wielu spółek w systemie Ready_ oznacza to że mamy wiele Jednostek rozliczeniowych, które definiowane są na strukturze organizacyjnej.
W dziennika będziemy mogli zdefiniować dla każdej spółki osobne dzienniki rejestracji jak również osobną numerację dla każdej spółki.
Pierwszym krokiem jest ustawienia jednostek rozliczeniowych na naszej strukturze organizacyjnej.

Ustawienia w pliku Config.inc #

Zalecane ustawienia dla wielofirmowości

VATNOTE_MPK_INIT

Stała działa w dwóch kontekstach

1 – Uwidocznienie pola Jednostka rozliczeniowa na fakturze,

2 – inicjalizacja pola MKP. Jeśli wartość stałej równa się adduid wtedy pobierane jest orunid osoby, która utworzyła dokument.

Jeśli ustawimy 2 to po otwarciu formatki kosztu podpowie się MPK który przypisany jest do mojego działu. Minimalne zalecane ustawienie to 1

TYPE_OF_DOCUMENT_FOR_ACCORID

Ładowanie typów dokumentów księgowych per jednostka rozliczeniowa. To ustawienie pozwoli wprowadzić dla każdej jednostki inny typ dokumentów.

Możemy stosować jedną listę typów dokumentów księgowych dla wszystkich firm, ale oczywiście będzie ona identyczna dla każdej firmy

Dodatkowe ustawienia

UNIT_OF_ACCOUNT_PLUGIN

Jednostka organizacyjna na strukturze organizacyjnej #

W strukturze organizacyjnej bardzo ważne jest utworzenie jednostek organizacyjnych w tym celu edytujemy jednostkę i:

  • Typ jednostki – wybieramy Organizacja
  • Jednostka rozliczeniowa – zaznaczamy
  • Dane jednostki – wyszykujemy w bazie naszą firmę

Typy dokumentów księgowych #

Typy dokumentów księgowych wprowadzamy dla każdej jednostki oddzielnie. Słownik wprowadzamy w module Ustawienia Aplikacji sekcji Faktury.

UWAGA! – Ważne jest w przypadku wszystkich słowników stosowanie zasady albo każda pozycja słownika jest przypisana do danej jednostki albo wszystkie nie są przypisane do jednostki czyli są wspólne dla każdej firmy.

Dodając typ dokumentu do słownika musimy zwrócić uwagę na wypełnienie kilku pól, są one kluczowe do poprawnego prezentowania na dokumencie Faktury zakupu i Korekcie faktury zakupu.

Uzupełniamy pola:

  1. Opis
  2. Kod
  3. Jednostka rozliczeniowa – dla nie będzie widoczny ten dokumentu
  4. Typ dokumentu – wybieramy fakturę zakupu lub fakturę korektę. Ważne żeby dla typów faktury korygujących wybierać typ Korekta faktury zakupu

 

Słowniki kosztów

Wszystkie słowniki analityczne tak samo jak typy dokumentów księgowych przypisujemy do jednostki rozliczeniowej.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!