Przypomnienie o zakończeniu umowy

Aplikacja umowy umożliwia wprowadzenie oprócz standardowego przypomnienia o zbliżającym się końcu umowy dodatkowe przypomnienia ustawione indywidulanie w wybranym czasie dla wybranego użytkownika systemu. W celu włączenia powiadomienia, należy przejść na zakładkę Terminarz.

 

Drugą opcją jest ustawienie Terminu, tak jak zostało to przedstawione poniżej:

Podczas dodawania terminu można uzupełnić również informację o dacie oraz godzinie przypomnienia.
Dodany termin będzie widoczny w aplikacji Kalendarz u wszystkich użytkowników, dla których został utworzony oraz w Umowie i kartotece kontrahenta.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!