Loading...

Koszty Ogólne Budowy

Aplikacja Umowy umożliwia zapisywanie informacji o Kosztach Ogólnych Budowy (KOB) zawartych w uzgodnieniach przechowywanych umów.

Rozszerzenie (plug-in) włączamy w Ustawieniach aplikacji / Umowy / Ustawienia.

Po włączeniu dodatku na zakładce Finansowe dodana zostanie sekcja Partycypacja w Kosztach Ogólnych Budowy (KOB)

 

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top