Loading...

Zakładka ZAMÓWIENIE

Zakładka ZAMÓWIENIE to najważniejsza część modułu AppStore. To tutaj użytkownik może:

 • zamówić dodatkowe licencje;
 • zamówić nowe pakiety i aplikacje;
 • wprowadzić większe zmiany w licencji;
 • zmienić działanie funkcji automatycznego przedłużania subskrypcji.
AppStore - zakładka ZAMÓWIENIE
AppStore – zakładka ZAMÓWIENIE

Zamawianie licencji

Opcja zamawiania licencji pozwala na zwiększenie aktualnego stanu posiadania i przydaje się na przykład w sytuacji, w której rozwijająca się firma wykorzystała zakupione pierwotnie licencje i potrzebuje następnych dla nowych pracowników.

Aby zwiększyć liczbę licencji, należy:

 1. w zakładce ZAMÓWIENIE kliknąć przycisk ZAMÓW w sekcji Zamów licencję;
 2. na ekranie pojawi się okno prostego kreatora, który pozwala na wprowadzenie zmian w licencjach;
 3. krok pierwszy – Licencja:
  • w polu Regular User podać nową wartość licencji dla użytkowników, którzy mają mieć pełen dostęp do systemu. Regularnym użytkownikiem jest pracownik, który na co dzień pracuje w systemie;
  • w polu Limited User podać nową wartość licencji dla użytkowników, którzy mają mieć ograniczony dostęp do systemu. Użytkownikiem z ograniczonym dostępem może być osoba, która jest wpuszczona do systemu na potrzeby wglądu w konkretną sprawę;
  • po prowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk DALEJ;
Zmiana liczby licencji
Zmiana liczby licencji
 1. krok drugi Podsumowanie – zawiera podsumowanie zmian i kosztów, które będą obowiązywać użytkownika. Ten etap pozwala na podjęcie dwóch ważnych decyzji:
  • Forma płatności – klikając ikonę ołówka, można określić preferowany sposób płatności;
  • Uruchom od następnego okresu rozliczeniowego – domyślnie wykupione licencje zostaną uruchomione natychmiast. Jeżeli do końca okresu rozliczeniowego zostało na przykład 10 dni, to system automatycznie naliczy za niepełny okres tylko część opłat. Włączenie opcji spowoduje, że zmiany zaczną obowiązywać od nowego pełnego okresu rozliczeniowego;
Zmiana liczby licencji - ciąg dalszy
Zmiana liczby licencji – ciąg dalszy
 1. po kliknięciu przycisku ZAKOŃCZ I ZAPŁAĆ na ekranie pojawi się informacja o tym, że wysłana zostanie faktura, którą należy opłacić. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk ZAKOŃCZ;
 2. po zakończeniu wprowadzania zmian na ekranie pojawi się informacja o konieczności wylogowania się. Należy kliknąć przycisk WYLOGUJ TERAZ, a potem ponownie zalogować się do systemu.

Zamawianie aplikacji

System Ready_TM został tak przemyślany, że użytkownik na początku swojej przygody może wybrać uboższą wersję platformy, a z czasem ją rozbudować, dokupując potrzebne aplikacje. Dzięki temu system „rośnie” razem z potrzebami firmy.

Użytkownik może dokupić aplikacje z poniższej listy:

Aby dokupić aplikację, należy:

 1. w zakładce ZAMÓWIENIE kliknąć przycisk ZAMÓW w sekcji Zamów aplikację;
 2. na ekranie pojawi się okno prostego kreatora, który pozwala na sprawne przeprowadzenie całego procesu;
 3. krok pierwszy sprowadza się do zaznaczenia na liście potrzebnej aplikacji. Wystarczy kliknąć odpowiednie pole i zaznaczyć pozycję, a następnie kliknąć przycisk DALEJ;
Zakup nowych aplikacji
Zakup nowych aplikacji
 1. krok drugi to podsumowanie transakcji. W centralnej części okna znajduje się lista aplikacji, które mają zostać dokupione. Na uwagę zasługują dwie opcje:
  • Forma płatności – klikając ikonę ołówka, można określić preferowany sposób płatności;
  • Uruchom od następnego okresu rozliczeniowego – domyślnie wykupione aplikacje zostaną uruchomione natychmiast. Jeżeli do końca okresu rozliczeniowego zostało na przykład 10 dni, to system automatycznie naliczy za niepełny okres tylko część opłat. Włączenie opcji spowoduje, że zmiany zaczną obowiązywać od nowego pełnego okresu rozliczeniowego;
Zakup nowych aplikacji - ciąg dalszy
Zakup nowych aplikacji – ciąg dalszy
 1. po kliknięciu przycisku ZAKOŃCZ I ZAPŁAĆ na ekranie pojawi się informacja o tym, że wysłana zostanie faktura, którą należy opłacić. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk ZAKOŃCZ;
 2. po zakończeniu wprowadzania zmian na ekranie pojawi się informacja o konieczności wylogowania się. Należy kliknąć przycisk WYLOGUJ TERAZ, a potem ponownie zalogować się do systemu.

Zamawianie pakietów

System Ready_TM został tak przemyślany, że użytkownik na początku swojej przygody może wybrać uboższą wersję platformy, a z czasem ją rozbudować, dokupując potrzebne pakiety. Dzięki temu system „rośnie” razem z potrzebami firmy.

Użytkownik ma możliwość wykupienia następujących pakietów:

 • Groupware – zbiór narzędzi, które powalają na zarządzanie zadaniami wprost z poczty e-mail oraz kanban, kalendarzami i rozmowami przez czat w systemie obiegu dokumentów;
 • Business – zbiór narzędzi, które rozszerzają system obiegu dokumentów o funkcje ERP, bazę produktów, tworzenie dokumentów z pozycjami (na przykład ofert, zamówień, faktur);
 • Custom – zbiór narzędzi, które dają możliwość projektowania własnych procesów, formularzy oraz zaawansowanych raportów przy wykorzystaniu narzędzi Low Code.

Aby zamówić pakiet, należy:

 1. w zakładce ZAMÓWIENIE kliknąć przycisk ZAMÓW w sekcji Zamów pakiet;
 2. na ekranie pojawi się okno prostego kreatora, który pozwala na sprawne przeprowadzenie całego procesu;
 3. krok pierwszy Rozszerzenia – sprowadza się do zaznaczenia na liście potrzebnego pakietu. Wystarczy kliknąć odpowiednie pole i zaznaczyć pozycję, a następnie kliknąć przycisk DALEJ;
Zamawianie pakietów
Zamawianie pakietów
 1. krok drugi Podsumowanie – w centralnej części okna znajduje się lista pakietów, które mają zostać dokupione. Na uwagę zasługują dwie opcje:
 2. Forma płatności – klikając ikonę ołówka, można określić preferowany sposób płatności;
 3. Uruchom od następnego okresu rozliczeniowego – domyślnie wykupione pakiety zostaną uruchomione natychmiast. Jeżeli do końca okresu rozliczeniowego zostało na przykład 10 dni, to system automatycznie naliczy za niepełny okres tylko część opłat. Włączenie opcji spowoduje, że zmiany zaczną obowiązywać od nowego pełnego okresu rozliczeniowego;
Zamawianie pakietów - ciąg dalszy
Zamawianie pakietów – ciąg dalszy
 1. po kliknięciu przycisku ZAKOŃCZ I ZAPŁAĆ na ekranie pojawi się informacja o tym, że wysłana zostanie faktura, którą należy opłacić. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk ZAKOŃCZ;
 2. po zakończeniu wprowadzania zmian na ekranie pojawi się informacja o konieczności wylogowania się. Należy kliknąć przycisk WYLOGUJ TERAZ, a potem ponownie zalogować się do systemu.

Modyfikacja subskrypcji

Opcja modyfikacji subskrypcji pozwala w jednym miejscu dokonać kompletu zmian, które opisano przy okazji omawiania narzędzi: Zamów licencję, Zamów pakiet oraz Zamów aplikację. Oznacza to, że użytkownik w jednym miejscu, za pomocą rozbudowanego kreatora, może dokonać kompletu zmian.

Aby zmienić ustawienia subskrypcji, należy:

 1. w zakładce ZAMÓWIENIE kliknąć przycisk ZMIEŃ w sekcji Zamów pakiet;
 2. na ekranie pojawi się okno prostego kreatora, który pozwala na sprawne przeprowadzenie całego procesu;
 3. krok pierwszy Licencja – daje możliwość zmiany liczby licencji dla użytkowników z pełnym i ograniczonym dostępem. Odpowiednie wartości należy wpisać w polach Regular User oraz Limited User, a potem kliknąć przycisk DALEJ;
Modyfikacja subskrypcji - krok pierwszy
Modyfikacja subskrypcji – krok pierwszy
 1. krok drugi Rozszerzenia – w tym miejscu można zrezygnować z wybranych pakietów lub zamówić nowe. Wystarczy zaznaczyć lub odznaczyć wybrany pakiet i kliknąć DALEJ;
Modyfikacja subskrypcji - krok drugi
Modyfikacja subskrypcji – krok drugi
 1. krok trzeci Aplikacje – w tym miejscu można zrezygnować z wybranych aplikacji lub zamówić nowe. Wystarczy zaznaczyć lub odznaczyć wybrane aplikacje i kliknąć DALEJ;
Modyfikacja subskrypcji - krok trzeci
Modyfikacja subskrypcji – krok trzeci
 1. krok czwarty Podsumowanie – zawiera informacje na temat wprowadzonych zmian w licencjach, aplikacjach i pakietach. Na uwagę zasługują dwie opcje:
  • Forma płatności – klikając ikonę ołówka, można określić preferowany sposób płatności;
  • Uruchom od następnego okresu rozliczeniowego – domyślnie wprowadzone zmiany zostaną uruchomione natychmiast. Jeżeli do końca okresu rozliczeniowego zostało na przykład 10 dni, to system automatycznie naliczy za niepełny okres tylko część opłat. Włączenie opcji spowoduje, że zmiany zaczną obowiązywać od nowego pełnego okresu rozliczeniowego;
Modyfikacja subskrypcji - krok czwarty
Modyfikacja subskrypcji – krok czwarty
 1. po kliknięciu przycisku ZAKOŃCZ I ZAPŁAĆ na ekranie pojawi się informacja o tym, że wysłana zostanie faktura, którą należy opłacić. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk ZAKOŃCZ;
 2. po zakończeniu wprowadzania zmian na ekranie pojawi się informacja o konieczności wylogowania się. Należy kliknąć przycisk WYLOGUJ TERAZ, a potem ponownie zalogować się do systemu.

Automatyczne przedłużenie

Domyślnie system rozliczeń za subskrypcję jest tak ustawiony, że jest przedłużany w sposób automatyczny. Można to sprawdzić w zakładce ZAMÓWIENIA w sekcji Automatyczne przedłużenie.

Automatyczne przedłużenie
Automatyczne przedłużenie

Aby anulować automatyczne odnawianie subskrypcji, należy:

 1. włączyć moduł AppStore i w zakładce ZAMÓWIENIE kliknąć przycisk ZMIEŃ widoczny w sekcji Automatyczne przedłużenie;
 2. zmiana automatycznego przedłużenia wymaga potwierdzania. W tym celu należy kliknąć przycisk POTWIERDZAM;
Anulowanie automatycznego przedłużania
Anulowanie automatycznego przedłużania
 1. aktualna subskrypcja zakończy się wraz z końcem wybranego okresu rozliczeniowego. Po wygaszeniu subskrypcji jej odnowienie wymaga przejścia przez kreator, który został opisany w artykule Modyfikacja subskrypcji.
Illustration
Top