Loading...

Uprawnienia do dokumentów

Ready_™ pozwala na proste i komfortowe nadawanie użytkownikom uprawnień do dokumentów.

W systemie występuje 6 reguł, które zezwalają na dostęp do dokumentu.

  1. Autor dokumentu,
  2. Uprawnienia na dokumencie,
  3. Prawo do stanowiska, na którym się dokument znajduje,
  4. Uprawnienia do sprawy,
  5. Uprawnienia dostępu do wszystkich danych klienta,
  6. Aktywne zadanie workflow.

Uprawnienia na dokumencie można sprawdzić, jak również nimi zarządzać na aplecie „Dostęp do dokumentu”. Można go otworzyć za pomocą ikony kłódki na otwartym oknie dokumentu.

Reguły na podstawie których użytkownik ma prawo dostępu do dokumentu

Reguła 1 Autor dokumentu

Jeżeli użytkownik jest autorem dokumentu, będzie on zawsze posiadał pełne prawo do tego dokumentu, w związku z tym, nawet po ustawieniu opcji „Poufny”, autor również zachowuje dostęp do dokumentu. Aby zabronić autorowi dostępu, należy go dodać do listy uprawnionych i odebrać wszystkie szczegółowe uprawnienia (Odczyt, Zapis, Zarządzanie).

Reguła 2 Uprawnienia na dokumencie

Uprawnienia do dokumentu posiadają użytkownicy i członkowie grup, którym zostały one nadane bezpośrednio w aplecie „Dostęp do dokumentu”.

Reguła 3 Prawo do stanowiska, na którym się dokument znajduje

Dostęp do dokumentu posiada użytkownik, który posiada prawo do stanowiska w strukturze organizacyjnej, na którym ten dokument się znajduje. Uwzględnia to również przekazywanie dokumentu. Prawa do struktury nadawane są w kartotece użytkownika (plusy przy stanowiskach).

Reguła 4 Uprawnienia do sprawy

Dostęp do dokumentu posiada użytkownik, który posiada uprawnienia do sprawy, w której ten dokument się znajduje: „Prawo do Odczytu” oraz „Prawo do oglądania wszystkich dokumentów oraz terminarza”.

Reguła 5 Uprawnienia dostępu do wszystkich danych klienta.

Dostęp do dokumentu otrzymać może również użytkownik, na podstawie specjalnego Uprawnienia „Dostęp do wszystkich danych powiązanych z kontaktem”. Uprawnienie to można nadać, poprzez przydzielenie użytkownika do grupy „KLIENCI – ROZSZERZONY DOSTĘP DO DANYCH”.

Te specjalne uprawnienie, możemy nadać selektywnie na poszczególnych kartotekach – w zakładce Uprawnienia kartoteki klienta: „Dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem”.

Reguła 6 Dostęp do dokumentu poprzez aktywne zadanie w Workflow

Dostęp do dokumentu uzyskuje użytkownik, który posiada aktywne zadanie w procedurze Workflow uruchomionej na tym dokumencie. Po wykonaniu zadania, użytkownik traci prawo do dokumentu, chyba że zadziała inna z wymienionych wyżej reguł.

Uprawnienia do załączników dokumentów

Wraz z dostępem do dokumentów użytkownik uzyskuje dostęp do ich załączników. Dostęp ten jest ograniczony uprawnieniami, które zostały mu nadane na metryce całego dokumentu.
Nieuprawniony użytkownik nie ma możliwości modyfikowania załączonych plików oraz ich usuwania. Niezależnie od uprawnień użytkownik w systemie Ready_ nie ma również możliwości modyfikowania dat utworzenia oraz dat modyfikacji załączonych plików źródłowych.

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top