Loading...

Znaczenie struktury organizacyjnej

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa stanowi układ organizacyjny prezentujący zależności występujące pomiędzy elementami. Elementami w strukturze są komórki organizacyjne (działy, departamenty lub filie) oraz stanowiska. Do stanowisk mogą być przypisywani użytkownicy.  Komórki organizacyjne stanowią repozytoria dla publikowanych teczek (wirtualnych segregatorów).

W systemie Ready układ hierarchiczny, czyli zależności między stanowiskami w działach, ma bezpośrednie przełożenie na uprawnienia, które są domyślnie nadawane przez system. Algorytm nadawania uprawnień: użytkownik otrzymuje prawo do swojego stanowiska oraz do komórki organizacyjnej do której został przypisany. Jeżeli w strukturze organizacyjnej w obrębie jednego działu występuje stanowisko nadrzędne, użytkownik na tym stanowisku automatycznie otrzyma dostęp do biurka użytkownika na stanowisku podrzędnym. Domyślne uprawnienia można dowolnie modyfikować nadając lub odbierając uprawnienia do konkretnych stanowisk.

W procesach workflow sytem może używać hierarchii do obiegu dokumentów np. akceptacja przełożonego opisującego merytorycznie FV.

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top