Loading...

Konfiguracja modułu dokumenty

Konfiguracja aplikacji Dokumenty

Konfiguracja aplikacji odbywa się w Ustawieniach aplikacji, w związku z czym może ją wykonać jedynie użytkownik Administrator Biznesowy.

Definicja słownika instrukcje

Istnieje możliwość zdefiniowania instrukcji wybieranych podczas przekazywania (dekretacji) pism według własnego uznania. Domyślnie zdefiniowanych jest kilka podstawowych instrukcji.

Aby to zrobić, przechodzimy do Panel sterowania -> Dokumenty -> Instrukcje do dekretacji i wyświetlamy dostępny słownik.

Przyciskiem Dodaj możemy dodać nową instrukcję, Edycją zmienić wybraną, a opcją Usuń usunąć wszystkie te, których nie potrzebujemy.

Tworzenie szablonów dokumentów

Szablony dokumentów dostępne są po wejściu w Panel sterownia -> Dokumenty -> Szablony dokumentów.

Otwarte okno składa się z dwóch zakładek:

  • Szablony dokumentów – w której możemy podglądać już istniejące bądź dodawać nowe szablony w formacie Word.
  • Znaczniki szablonów – zdefiniowane znaczniki niezbędne do utworzenia szablonu dokumentu.

Szablon dokumentu oprócz treści wspólnej, która może być w dowolny sposób przygotowana zawiera znaczniki oznaczone na początku oraz końcu znakiem #. Znacznik zawiera informacje, które zostaną pobrane z systemu w momencie generowania pliku.

Przykład szablonu wygenerowanego w rozdziale 4:

 

Zakładka znaczników zawiera listę wszystkich dostępnych / zdefiniowanych w systemie znaczników.

Aby z nich skorzystać można przepisać ich nazwę bądź przekopiować stosując ikonkę tuż przy wyświetlanej nazwie.

Istnieje również możliwość dodania nowych znaczników, w tym celu wybieramy przycisk Nowy znacznik. Wymaga to jednak znajomości bazy danych oraz języka SQL.

Illustration
Top