Struktura modułu Płatności

Moduł Płatności składa się z zakładek pogrupowanych podmiotem, na którym się operuje:

 • zakładki związane z dokumentami:
  • Faktury Zakupu – zawiera listę dokumentów faktur zakupu, które mogą podlegać wygenerowaniu płatności,
  • Delegacje –  zawiera listę dokumentów delegacji, które mogą podlegać wygenerowaniu płatności,
  • Dokumenty Płatności – zawiera listę dokumentów płatności utworzonych ręcznie przez zalogowanego użytkownika,
 • zakładki związane z płatnościami:
  • W przygotowaniu – w zakładce tej znajdują się dwa rodzaje płatności: te, które nie posiadają uzupełnionego kompletu informacji, takich jak np: Dane Płatnika, Beneficjenta, kwoty lub szczegóły płatności, lub też są przypięte do Dokumentu Płatności, który nie zkaończył jeszcze swojego obiegu,
  • Zablokowane – zawiera listę płatności, które są zablokowane do eksportu do banku,
  • Do akceptacji – lista płatności, które oczekują na skierowanie do eksportu do banku przez osobę zatwierdzającą przelewy np. Dyrektora Finansowego,
  • Do eksportu – zawiera listę płatności, które będą eksportowane do banku,
  • Zapłacone – lista płatności zawierająca płatności, które zostały oznaczone jako zapłacone lub mają status w Banku oraz oczekują na zapłacenie,
 • Kaucje – lista wyświetlająca płatności, które dotyczą kaucji gwarancyjnych.

Wszystkie zakładki modułu Płatności zawierają następujące funkcje:

 • Eksport do Excela – uruchamia widok listy z wybranej zakładki do pliku Excela
 • Odśwież – odświeża listę na wybranej zakładce

Zakładka Faktury Zakupu #

Zakładka Faktury zakupu służy tworzeniu płatności na podstawie zarejestrowanych w systemie Ready_™ dokumentów Faktur zakupu. Zawiera listę Faktur zakupu, które spełniają następujące wymagania:

 • ma uprawnienia zalogowany użytkownik,
 • forma płatności na dokumencie faktury jest typu „inna”
 • nie zostały całkowicie zapłacone

Widok tej zakładki przedstawia się następująco:

Zakładka Faktury Zakupu

 

Funkcje dostępne na zakładce:

 • Utwórz płatność z Faktury – tworzy płatności na podstawie zaznaczonych na liście faktur.
 • Planer – pozwala na zaplanowanie płatności „w ratach”
 • Kaucja – pozwala na utworzenie kaucji do dokumentu faktury
 • Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych

Zakładka Delegacje #

Zakładka Delegacje zawiera listę tych delegacji, na podstawie których nie zostały utworzone płatności.

Zakładka Delegacje

Funkcje dostępne na zakładce:

 • Utwórz płatność z Delegacji – tworzy płatności na podstawie zaznaczonych na liście delegacji.
 • Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych

Zakładka Dokumenty Płatności #

W tej zakładce zalogowany użytkownik ma możliwość tworzenia płatności, które nie wynikają z posiadanych dowodów zakupu, takich jak faktury zakupu, czy też paragony. Służą zasadniczo do przygotowywania drobnych kwotowo przelewów.

Zakładka Dokumenty Płatności

Funkcje dostępne na zakładce:

 • Utwórz płatność – tworzy płatność wraz z dokumentem płatności,
 • Klonuj płatność – generuje nową płatność na podstawie zaznaczonej,
 • Usuń płatność – usuwa płatność wraz z dokumentem płatności,
 • Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych,
 • Potwierdzenie płatności – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że wymagane jest do nich dodanie potwierdzenia płatności,
 • Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych

Zakładka W przygotowaniu #

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!