O aplikacji

Wprowadzenie #

Przeznaczeniem aplikacji Płatności jest przygotowanie poleceń przelewów, które następnie można wyeksportować do właściwego Banku. Eksport do Banku polega na wygenerowaniu plików eksportu w odpowiednim formacie. Pliki te należy zapisać na dysku lokalnego komputera, a następnie w oknie płatności na portalu Banku zaimportować plik korzystając z odpowiedniego szablonu importu.

Płatności mogą być przygotowane na podstawie:

  • faktur zakupu,
  • dokumentów delegacji,
  • dokumentów płatności.

Obsługiwane Banki i formaty eksportu #

Aplikacja Płatności umożliwia eksport trzech rodzajów przelewów:

  • krajowe
  • SEPA (do państw Unii Europejskiej)
  • zagraniczne

Poniższa tabela zawiera zestawienie banków oraz obsługiwanych formatów według typów przelewów.

Bank Usługa Rodzaj przelewu
Krajowe SEPA Zagraniczne
PKO BP iPKO biznes ELIXIR-O / PLI MT103 / PLA
PEKAO S.A. PekaoBIZNES24 PROOFFICE PLI PROOFFICE PLA
Santander Bank Polska S.A. iBiznes24 ELIXIR-O / PLI (zgodny z KB) MT103 / PLA
ING Bank Śląski ING Business Multicash PLI (Elixir-0) ISO20022 / XML Multicash PLA / MT103
mBank CompanyNet ELIXIR-O / PLI ISO20022 / XML (pain.001.001.03)
BNP PARIBAS BiznesPl@net Multicash PLI (Elixir-0) SWIFT MT100 / PLA
Alior Bank BusinessPro PLI MT103 / PLA
CITI HANDLOWY CitiDirect FLAT [C CDFF CEE v10] FLAT [C CDFF SEPA] FLAT [C CDFF CEE v10]
Idea Bank   ELIXIR-O / PLI Multicash PLA / MT103

Uruchomienie modułu Płatności #

W celu uruchomienia modułu Płatności należy po zalogowaniu się w systemie Ready_™, rozwinąć menu aplikacji, następnie wybrać z listy Płatności:

Moduł Płatności

Informacje o strukturze modułu Płatności dostępne są w artykule Struktura modułu Płatności.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!