O aplikacji

Wprowadzenie #

Przeznaczeniem aplikacji Płatności jest przygotowanie poleceń przelewów, które następnie można wyeksportować do właściwego Banku. Eksport do Banku polega na wygenerowaniu plików eksportu w odpowiednim formacie. Pliki te należy zapisać na dysku lokalnego komputera, a następnie w oknie płatności na portalu Banku zaimportować plik korzystając z odpowiedniego szablonu importu.

Płatności mogą być przygotowane na podstawie:

 • faktur zakupu,
 • dokumentów delegacji,
 • dokumentów płatności.

Pozostałe funkcje dostępne w module płatności:

 • blokowanie płatności
 • planowanie płatności
 • obsługa kaucji
 • akceptacja płatności
 • zatwierdzanie kont bankowych
 • import potwierdzeń płatności
 • oznaczanie płatności jako zapłacone

Obsługiwane Banki i formaty eksportu #

Aplikacja Płatności umożliwia eksport trzech rodzajów przelewów:

 • krajowe
 • SEPA (do państw Unii Europejskiej)
 • zagraniczne

Poniższa lista zawiera zestawienie banków oraz obsługiwanych formatów według typów przelewów:

 • PKO BP
  • iPKO biznes:
   • Krajowe (ELIXIR-O / PLI),
   • SEPA oraz Zagraniczne (MT103 / PLA)
 • PEKAO S.A.
  • PekaoBIZNES24:
   • Krajowe (PROOFFICE PLI),
   • SEPA oraz Zagraniczne ( PROOFFICE PLA)
 • Santander Bank Polska S.A.
  • iBiznes24:
   • Krajowe (ELIXIR-O / PLI (zgodny z KB),
   • SEPA oraz Zagraniczne (MT103 / PLA)
  • Internet:
   • Krajowe
 • ING Bank Śląski
  •  ING Business:
   • Krajowe (Multicash PLI (Elixir-0)),
   • SEPA (ISO20022 / XML),
   • Zagraniczne (Multicash PLA / MT103)
 • mBank
  • CompanyNet:
   • Krajowe (ELIXIR-O / PLI),
   • SEPA oraz Zagraniczne (ISO20022 / XML (pain.001.001.03))
 • BNP PARIBAS
  •  BiznesPl@net:
   • Krajowe (Multicash PLI (Elixir-0)),
   • SEPA oraz Zagraniczne (SWIFT MT100 / PLA)
 • Alior Bank
  • BusinessPro:
   • Krajowe (PLI),
   • SEPA oraz Zagraniczne (MT103 / PLA)
 • CITI HANDLOWY
  • CitiDirect:
   • Krajowe oraz Zagraniczne (FLAT [C CDFF CEE v10]),
   • SEPA (FLAT [C CDFF SEPA])
 • Idea Bank
   • Krajowe (ELIXIR-O / PLI),
   • SEPA oraz Zagraniczne (Multicash PLA / MT103)

Uruchomienie modułu Płatności #

W celu uruchomienia modułu Płatności należy po zalogowaniu się w systemie Ready_™, rozwinąć menu aplikacji, następnie wybrać z listy Płatności:

Moduł Płatności

Informacje o strukturze modułu Płatności dostępne są w artykule Struktura modułu Płatności.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!