Zlecanie zadań i przekazywanie opinii

System Ready_™ pozwala na zlecanie zadań swoim współpracownikom, otrzymywanie informacji zwrotnej oraz wymianę opinii bez zbędnych spotkań i wiadomości e-mail. Zlecając zadanie pracownikowi wystarczy przypisać mu je w Ready_™, a mechanizm komentarzy i powiadomień znakomicie usprawni wymianę potrzebnych informacji.

Jak zlecać zadania i weryfikować ich realizację?

Plan dnia

Najłatwiej można to zrobić przez Plan dnia. Wystarczy wybrać osobę z listy i klikając na +, dodać zadanie do jej planu dnia. Następnie poprzez dwukrotne klikniecie w zadanie można sprecyzować jego szczegóły. W Planie dnia można dokonać również weryfikacji czasu, przeznaczonego na realizację zadania.

 

Przekaż dokument

Jeśli dokumentem, będącym w posiadaniu danego pracownika, ma się zając inna osoba, wystarczy skorzystać z opcji Przekaż i utworzyć dla niej zadanie.

 

Przekaż e-mail

W przypadku otrzymania e-maila, którym powinna się zająć inna osoba, wystarczy skorzystać z opcji Przekaż i utworzyć zadanie dla wybranej osoby. Po dodaniu zadania, wybrana osoba zostanie o nim powiadomiona.

 

Aplikacja Zadania (Kanban)

Kolejnym narzędziem jest tablica dostępna w aplikacji Zadania. W backlogu można umieszczać zadania, które są do realizacji w przyszłości. W szczegółach zadania można określić, kto ma je zrealizować. Te z nich, które mają być wykonane w bieżącym tygodniu, należy przeciągnąć i upuścić do kolumny Przyjęte (Weekly). Gdy jakieś zadanie jest w trakcie realizacji, wystarczy przeciągnąć je do kolumny trakcie (Daily) i nacisnąć przycisk PLAY, aby rozpocząć rejestrację czasu. Gdy zadanie zostanie ukończone  lub przerwane, należy nacisnąć przycisk STOP i przerzucić zadanie do kolumny Odłożone bądź Weryfikacja. Gdy zadanie zostanie całkowicie ukończone, należy umieścić je w kolumnie Zakończone. Jeśli chcemy przywrócić zadanie do backlogu, należy przeciągnąć je do kolumny backlog.

Ready_™ poprzez aplikację Zadania daje możliwość weryfikacji, jakimi zadaniami zajmował się zespół, na jakim są etapie oraz ile czasu każdy z jego członków poświęcił na ich realizację. Dzięki temu każdy Manager jest w stanie efektywnie nadzorować pracę swojego teamu, przykładowo poprzez przefiltrowanie wyświetlonych zadań tylko dla wybranego pracownika, czy konkretnej sprawy.

Jak dodawać komentarze i otrzymać feedback po wykonaniu zadania?

Każde zadanie można komentować, co znane jest z portali społecznościowych. Aplikacja pozwala również odpowiadać na komentarze innych osób. Taki system usprawnia pracę, gromadzi informacje we właściwym miejscu oraz ogranicza liczbę wysłanych maili i wiadomości na czacie.

Gdy zlecone zadanie zostanie wykonane, następuje natychmiastowe powiadomienie na pulpicie osoby, która je zleciła.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!