Obecność i czas pracy

Praca zdalna rodzi obawy menedżerów przed tym jak ich współpracownicy zarządzają swoim czasem pracy. Korzystając z Ready_™ w łatwy sposób sprawdzisz czy pracownicy przystąpili do pracy, czy są dostępni online, jakie zadania zrealizowali oraz ile czasu im poświęcili.

Jak sprawdzić obecność pracowników?

Każdy pracownik logując się do systemu staje się widoczny jako dostępny i tym samym potwierdza swoją obecność w pracy. Ready_™ informuje Cię o tym przez wyświetlenie zielonej ikony dostępności na liście czatu oraz poprzez wyświetlenie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w aplikacji Czas pracy.

 

Jak sprawdzić ile czasu poświęcono na realizację zadań?

Ready_™ udostępnia Tobie aplikację Czas pracy, w której zweryfikujesz ile czasu członkowie Twojego zespołu spędzili nad realizacją przydzielonych im zadań. Dane możesz wyświetlać w widoku dziennym i miesięcznym, zbiorczo dla działu, a także pojedynczo dla konkretnej osoby. Sposób wyświetlania wybierzesz zaznaczając odpowiedni element struktury organizacyjnej firmy.

W części dziennej zobaczysz dane dotyczące bieżącego dnia, ale korzystając z filtru wybierzesz konkretny dzień z kalendarza.

W części miesięcznej raport wyświetli zbiorcze dane o sumie czasu realizacji zadań dla każdego z pracowników. Wybierając w tabeli konkretny dzień dla osoby, zobaczysz podsumowanie zrealizowanych zadań wraz z czasem obecności.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!